Meninger

DEBATTINNLEGG:

La oss gi Trøndelag et grønt forsprang!

Jeg vil jobbe for et solid fornybarselskap som alle trøndere har eierskap til og er stolte av, i et Trøndelag med potensial til å bli landets fremste fornybarregion, skriver Christian Stav, Konsernsjef i NTE i dette innlegget.

Populære artikler

  KRONIKK:

  Ikke overkjør trafikksikkerheten!

  Det nye fylket må prioritere trafikksikkerhet høyt og legge til rette for godt samspill, skriver Karin Bjørkhaug, leder komite for infrastruktur/FTU Sør-Trøndelag, KrF i denne kronikken.

  DEBATTINNLEGG:

  Viktige veivalg for norsk landbruk

  Behovet for en langsiktig og gjennomtenkt jordbrukspolitikk med bærekraftig bruk av arealene er større enn noen gang, skriver Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening i dette innlegget.

  DEBATTINNLEGG:

  Tid er penger i reiselivet

  Skal vi gå baklengs inn i framtida eller være sterke og framoverlente? spør Kathrine Kragøe Skjelvan, Anne Haga og Mette Rostad i Visit Innherred i dette innlegget.

  DEBATTINNLEGG:

  Har Verdal kommune råd til å la være?

  Det kommer til å koste, men har Verdal kommune råd til å la være å investere? spør Ingunn Nistad, lokallagsleder i Utdanningsforbundet. Hun vil ha flere barnehagelærere inn i barnehagen.

  DEBATTINNLEGG:

  Kostbart med skråparkering

  Alt i alt vil en løsning med skråparkering bli en kostbar løsning, både ved opparbeidelse og i forhold til reduserte kvaliteter med hensyn til estetikk og bymiljø, skriver Egil Stensheim i dette debattinnlegget.

  KRONIKK:

  Full stamp – skremmende lærdom!

  Fiskeriminister Per Sandberg legger snart fram en ny PD-forskrift. Vi har tiltro til at statsråden forstår alvoret, skriver oppdretterne Vibecke Bondø (Salmonor AS), Finn Sinkaberg (SinkabergHansen) og Roy Emilsen (Emilsen Fisk AS)

  DEBATTINNLEGG:

  Kapasitet, kvalitet, medbestemmelse

  Vi tror det er full enighet om målet. Pensjonistforbundet vil gjerne bidra med tanker om hvordan dette målet kan nås, skriver Ole Flakken og Tor Lånkan i dette debattinnlegget.

  Kultur: Mye lest
  Sport: Mye lest

  DEBATTINNLEGG:

  Senterpartiets falske fortelling

  Senterpartiet liker å fremstille seg som tøffe i innvandringspolitikken. Få ting er lengre fra sannheten, skriver Espen Teigen, toppkandidat for Frp i Nord-Trøndelag i dette innlegget.

  KRONIKK:

  Et inkluderende kulturliv

  Personlig og sosial identitet er sterkt knyttet til deltakelse i kulturaktiviteter, skriver Ann Evy Duun, prosjektleder Oppspill og Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Nord-Trøndelag i denne kronikken.

  DEBATTINNLEGG:

  Ulv i naturen?

  Ulven har i seinare tid vori ein hyppig gjest i denne avisa , men særleg velsett har han ikkje vori, skriv Svein Vestrum i dette debattinnlegget.

  DEBATTINNLEGG:

  Pensjonistforeninger krever strakstiltak

  De fem pensjonistforeningene i Verdal krever at kommunen setter i verk strakstiltak for å sikre innbyggerne nødvendig helsehjelp basert på faktiske behov.

  KRONIKK:

  Hund begravet i landbruksmeldingen

  Bak en kronglete setning på side 72 i regjeringens landbruksmelding, ligger hunden begravet, skriver Svenn Arne Lie, statsviter og forfatter av boka «En nasjon av kjøtthuer».

  DEBATTINNLEGG:

  Senterpartiet og sentralisering

  Senterpartiet ynder å fremstille seg som et parti mot reformer og sentralisering av makt.

  DEBATTINNLEGG:

  Et varmere samfunn

  Grong SV ønsker å vise støtte til Grong mottakssenter og alle som er engasjert og involvert i arbeidet med flyktningene i Grong, skriver representanter for partiet i dette debattinnlegget.

  DEBATTINNLEGG:

  Svar til Bjarne Brøndbo: Lykka kjæm itj rekan på ei fjøl

  Bjarne Brøndbo skaper engasjement med sitt innlegg om hvordan vi har organisert velferdsordningene våre. Det er bra, skriver Jon Uthus, fungerende regiondirektør i NHO Trøndelag, i dette svaret til Brøndbo.

  KRONIKK:

  Grunn til uro? Et høyst relevant spørsmål

  «Eldreomsorgen: Er det grunn til uro?» Spørsmålet stilles av Jostein Holmen i en kronikk i Trønder-Avisa (30/1), og de fleste er nok enig med professoren om at dette er et høyst relevant spørsmål, skriver Sigvard Gilstad i dette innlegget.

  KRONIKK:

  Langtidsfriske medarbeidere

  Fortsatt er det behov for mer kunnskap for å løse et av Norges største utfordringer. Det mener Ellen Bergin og Svein Myhr ved Friskgården.

  DEBATTINNLEGG:

  Urettferdig at Namdalskysten må svi!

  Viknas ordfører Amund Hellesø (Ap) mener det er dypt urettferdig at det kun er de lokalt eide aktørene på Namdalskysten som sitter med hele ansvaret for å hindre videre spredning av laksesykdommen PD nordover.

  Gjestekommentaren. Arbeiderpartiet.

  Radikalisering med innestemme

  DEBATTINNLEGG:

  Arbeidsministeren støtter Brøndbo

  Bjarne Brøndbo får støtte fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i at krav om arbeid og aktivitet er veien å gå. – For meg er det derfor uforståelig at Ap kutter i aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere, skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i dette debattinnlegget.

  DEBATTINNLEGG:

  Naive feiginger eller trygge veivisere?

  Kjære Bjarne Brøndbo, jeg viser til din kronikk i VG datert 6. februar. Du skyter godt, men treffer ikke helt blink.

  DEBATTINNLEGG:

  Bedre tilgjengelighet i Steinkjer sentrum

  Å skape attraktive parkeringforhold i Steinkjer sentrum, krever ingen rasering slik enkelte hevder. Det skriver seniorkjøpmann Gunnar Lyng i dette debattinnlegget.

  Håvard Krogstad-Wiborg tar til motmæle mot snillisme-utspillet fra Bjarne Brøndbo

  Reagerer sterkt på utspillet fra artisten og bedriftseiereiens uttalelser om velferdsstaten Norge.

  DEBATTINNLEGG:

  Viktig med åpenhet og debatt

  Det er viktig at toppledelsen i en kommune oppfordrer til åpenhet fremfor å tvile på dem som er bekymret, skriver Sølvi Sæther, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund NT i dette innlegget.

  DEBATTINNLEGG:

  Stakkars journalister?

  Vi må forklare nye generasjoner at journalistene har en rolle i et fritt demokrati. En viktig rolle, på vegne av oss alle, skriver Berit Fikse, tidligere journalist i dette innlegget.

  DEBATTINNLEGG:

  Vårt land først

  I mangel av fullverdig medlemskap må Norge holde fast og styrke vårt forhold til EU gjennom EØS-avtalen, skriver Anne-Brit Skjetne i dette innlegget.

  DEBATTINNLEGG:

  Bjarne Brøndbo etterlyser politisk styring

  Det jeg etterlyser er en demokratisk modell med handlekraftige politikere som står sammen om de virkelig viktige valgene for vår velferd og framtid, skriver Bjarne Brøndbo, DDE-vokalist og bedriftseier i dette debattinnlegget.