mandag 08.01 2018

Budsjettet i Steinkjer

Innlegg: Kommunebudsjettet for 2018 i Steinkjer kommune har vært tidenes tøffeste, skriver Kristoffer Vikan.

En forskningsfri oppdrettspolitikk

Innlegg: Målet om å seksdoble lakseopdretten må skrotes, skriver Rasmus Hansson.

Barnehusenes viktige rolle

Innlegg: Barnehusene bidrar til å ivareta rettssikkerheten for de svakeste i samfunnet. Økningen i antall tilrettelagte avhør gir behov for flere ansatte, skriver Anita Ravlo Sand.

Avlastningsveg i Levanger

Innlegg: Levanger sentrum framstår til tider mer som en trafikkmaskin enn som det staselige handelsstedet det engang var, skriver Per Anker Johansen.

Kjedelig økonomisk nytt år

Kronikk: Året kan medføre en økonomisk opptur, men det er lite som tilsier at det skjer uten at du enten er ekstremt heldig – eller gjør store grep i din økonomiske hverdag, skriver banksjef Jon Håvard Solum.

Ildsjelenes gullmedalje

Innlegg: Direktøren i Norsk Tipping takker ildsjelene for innsatsen. – De gir noe av det mest verdifulle de har, skriver Åsne Havnelid.

torsdag 04.01 2018

Nord-Trøndelag er dødt. Leve nordtrønderen!

tirsdag 02.01 2018

Journalistikken tilbake som reklamevinner

En rettferdig «annerledesdag»

Vi trenger mer rettferdige regler for søndagshandel, skriver Høyres Tage Pettersen.

søndag 24.12 2017

Trønderfylket og dets egenart

Å slå inntrøndere, sjøtrøndere, fjelltrøndere, sørtrøndere og nordtrøndere sammen til ett er antagelig et nokså optimistisk prosjekt.

fredag 22.12 2017

«Jeg har ingen agenda»

torsdag 21.12 2017

En sannhetskommisjon er nødvendig

Innlegg

Sammen skapes framtida

Jordbruket skal videreutvikles

Hva er overlege Eldens egentlige agenda?

onsdag 20.12 2017

Reformasjonen - på Innherred?

tirsdag 19.12 2017

Ny avledningsmanøver fra Sp