Til minne om Ivar Øksnes

Minneord

Spællmain, komponist, skogkaren og elgjegeren Ivar Øksnes har gått bort. Det kom som et sjokk på oss, at han plutselig ikke er her mer. Vi spilte sammen med ham ca. i 10 år. Siste gang vi spilte med Ivar var den 22. mai på Lø, da ble det gjort filmopptak for arkivering til «Folkorg». Ingenting tilsa at dette var siste gangen vi spilte i lag.

Ivar var en dyktig utøver av musikk, men i tillegg også en dyktig dansemusikk- komponist. Han unngikk å havne i uføre med plagiat fra andre komponister. Han var helt unik i så måte og heldigvis ble mange av hans komposisjoner spilt inn på CD. Så som Litj Solveigs vals, Hårråjægern, tangoen Thilvaro, Skjelstadgubben, m fl. I alt ble det fire innspillinger på CD.

Ivar med i oppstarten av Stod Trekkspillklubb (senere Steinkjer trekkspillklubb). Han ble med i mange år som utøver, også etter navnebytte, og deltok på DM og NM i NTL (Norges Trekkspillers Landsforbund) landet rundt.

Han var med og kartla folkemusikk og danser fra Stod, med noter og CD.

I senere år var han aktiv medlem i Vollans orkester, og gjennom årene spilte han i utallige brylluper og fester. Ivar var en trivelig og engasjert kar og han krydret gjerne historiene med selvopplevde ting.

Ivar var en skogens mann også, han arbeidet i egen skog, men også i By Bruk m.fl. I tillegg hadde han eget sagbruk, og han var en stor vedleverandør til mange. Elgjegeren Ivar, hadde fornuftige tanker om uttak og skjøtsel av både elgstammen og skogen.

Vi savner Ivar og minnes mange gode år i lag. Vi føler med familien i sorgen ved Ivar sin bortgang, og håper musikkens hans er gode minner også for Solveig, Steinar, Mona og Frode. Vi lyser fred over hans minne.

– Dagfinn Skjemstad og Even Gaundal

Minneord