Jobber for å videreføre lefsebakeriet

Det utelukkes ikke at det kan bli ny bakeridrift i lokalene etter Drømmebakeriet, som gikk over ende i forrige uke. Baxt AS skal være en av aktørene som har meldt sin interesse. Men foreløpig holdes kortene tett inntil brystet.

Stille: I dag er det stille i lokalene til det som inntil forrige uke huset Drømmebakeriet. Nå foregår et spill om mulig ny drift på restene av bakeriet.Foto: Erlend Malmo

Alltid etter en konkurs er det mange henvendelser, men for Lierne sin del er det for tidlig å si hvor dette ender.

Torbjørn Nilsen, SG Finans
Nyheter

Styreleder Frank Jensen i Lierne Industribygg, som eier det 3.000 kvadratmeter store industribygget, bekrefter at det har vært samtaler om videre bakeridrift, uten at han vil si noe om hvem som har deltatt i disse samtalene.

– Vi har imidlertid ikke hatt noen konkrete henvendelser om å få leie bygget per i dag. Men vi er nødt til å være optimister, selv om det er noen utfordringer som ligger framfor oss, sier Jensen, og legger til at styret har gitt seg selv frist fram til sommeren med å skaffe nye leietakere til industribygget.

– Vi har tilstrekkelig med kapital for å drifte bygget fram til sommeren, det er spillerommet vi har, sier Jensen.

For tidlig

I dag reiser bobestyrer, advokat Hege Bjørgum Skillingstad, til Sørli for å registrere innholdet i fabrikken, blant annet sammen med representanter fra leasingselskapet SG Finans som eier produksjonsutstyret i lokalene, samt med andre aktører som har pant i utstyret.

– Alt av utstyr er stort sett leaset og leid. Jeg må danne meg et bilde av om det er noen verdier igjen boet, eller ikke. Det er avgjørende i forhold til hvordan jeg kan ivareta kreditorfellesskapet, sier Skillingstad, som foreløpig ikke kan si noe om verken verdier eller gjeld i selskapet ved det tidspunktet det gikk konkurs.

– Vi har heller ikke fått så mange fordringsanmeldelser så langt. Der er fristen 20. april, så det er for tidlig å si noe om den totale gjelda, sier Skillingstad, og legger til at bygget er avlåst og at det foregår noe aktivitet der i dag.

– Har du vært i dialog med potensielle nye drivere?

– Nei, det har jeg ikke. Vi må få danne oss et bilde over dette først, før vi kommer dit, sier Skillingstad.

Eier av Drømmebakeriet, John Helge Inderdal, skal ifølge seg selv ikke være noen del av miljøet som eventuelt skal forsøke å stable ny drift på beina.

– Det jeg har sagt om videreføring av driften er at jeg ikke skal stå i vegen for nye drivere her, hvis de kommer på plass, sier Inderdal.

Bekrefter interesse

Torbjørn Nilsen i leasingselskapet SG Finans bekrefter imidlertid at Baxt AS, sammen med noen flere, er en av aktørene som har meldt sin interesse for produksjonsutstyret.

Utstyret de har leaset til Drømmebakeriet hadde en kostpris på over 30 millioner kroner da det ble montert for halvannet år siden. Nå håper SG Finans å få igjen det meste av det gjennom en kjøpsavtale med noen som ønsker å videreføre driften i Lierne.

– Det hadde vært det beste for alle parter. Vi kommer uansett ikke til å gi bort utstyret, da blir det heller nedmontert og forsøkt solgt. Produksjonsutstyret er spesialtilpasset lefseproduksjon i stor skala. Vi håper at noen kommer på banen, og at vi blir enige om pris slik at produksjonen fortsatt blir i Lierne, sier Nilsen, som understreker at de per i dag ikke har fått noen konkrete bud på utstyret.

– Alltid etter en konkurs er det mange henvendelser, men for Lierne sin del er det for tidlig å si hvor dette ender, sier Nilsen.

Ordfører Bente Estil (bildet), som også er styreleder i omstillingsselskapet Lierne Utvikling AS, bekrefter at det er interesse for konkursboet til Drømmebakeriet, med tanke på mulig videreføring av driften. Men hvem som er interessert, ønsker hun ikke å si noe om.

– Jeg vil ikke bekrefte noe som helst, men vi har et håp om ny drift. I første omgang om bakeridrift, men samtidig holder vi alle muligheter åpne. Nå skjer det ting hele tiden, og vi håper på avklaringer ganske raskt, sier Estil.

Samtidig bekrefter hun at Johannes Skaar i Innovasjon Norge, som har observasjonsstatus i omstillingsstyret, har fått et oppdrag i å bistå kommunen og omstillingsorganisasjonen når det gjelder det som foregår rundt konkursboet.

– Skaar har vært en god støtte og pådriver for oss, sier ordføreren.

Godt kjent i Lierne

Baxt er Lierne bakeris gamle salgsselskap, og er en av to store aktører på lefser, kaker og lompe i Norge. Den andre er Orkla Foods Norge.

Selskapet er godt kjent med Lierne og lefseproduktene som tidligere har vært produsert der. De er et salgsselskap som selger bakervarer til dagligvarebutikker, kiosk/bensinstasjoner og til storhusholdnings-markedet.

Hovedkontoret ligger i Larvik, Selskapet har egne bakerier i Søndre Land og Rindal kommuner, der de produserer lomper, lefser og kaker.

Når det gjelder den største aktøren i dette markedet, Orkla Foods Norge – som i 2015 la ned produksjonen i Lierne og flyttet denne til Stranda på Sunnmøre – så ønsker ikke de å kommentere noen rykter om at en aktør utenfor Lierne er interessert i Drømmebakeriet.

– Dette er av typen spekulasjoner vi aldri kommenterer. Men jeg kjenner ikke til at vi er interessert i dem, skriver kommunikasjonssjef Bjørn Brennskag i Orkla Foods Norge i en sms til Trønder-Avisa.

Det lyktes ikke Trønder-Avisa å komme i kontakt med administrerende direktør Lars Mølbach i Baxt AS tirsdag.