Storinnrykk i Oslo

50 fra Verdal la olje-press på Ap

Verkstedklubben på Kverner Verdal møter kolleger fra hele landet i oljedemonstrasjon - ikke mot, men for utredning av LoVeSe.

Demonstrasjon: Det er vanlig med demonstrasjoner mot ulike ting på politiske landsmøter. Denne gjengen fra Kverner Verdal demonstrerer for kompromisset partiledelsen i Ap har gått for.

Nyheter

Klokken 13 torsdag starter Arbeiderpartiets landsmøte - og en av hovedsakene er spørsmålet om konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor den nordnorske kysten.

Programkomiteen i partiet har gått inn for et kompromiss, hvor området Nordland 6 åpnes for utredning, mens Nordland 7 og Troms 2 utsettes.

Trolig er det flertall i salen når partiet stemmer over saken, men det tør ikke verkstedklubben på Kverner Verdal være sikker på. 50 ansatte fra Verdal har derfor dratt til Oslo - og store delegasjoner fra andre deler av landet har også møtt opp. Kompromisset fra Ap-ledelsen er nemlig det minste de kan akseptere.

- Vi har kanskje vært litt passiv, fordi vi har tenkt at befolkningen har forstått hele sammenhengen. Vi innser at det er utfordringer med vår næring, men det er store utfordringer også om du tar vekk det næringen står for, sier klubbleder Ståle Johansen.

Velferd

Kverner Verdal leverer mange av konstruksjonene som brukes i oljeplattformer, og arbeidsplassene petroleumsnæringen skaper er selvsagt av stor betydning. Men Johansen mener saken er større enn som så.

- Selv om du hadde skiftet ut alt, og alle i petroleumsnæringen fikk jobb innen fornybar energi, ville det ikke gitt like mye inntekter til staten. Det er ikke bare lønnsinntekter som er viktig i dette, det er også skatteinntekter og inntekter på salg av petroleum. Vi får et helt annet samfunn den dagen vi velger bort oljen. Dette er veldig underkommunisert, mener han.

Fellesskap

Videre petroleumsaktivitet er dermed en arbeidersak, mener Johansen.

- Kapitalinteressene har selvsagt stor interesse av å drive i denne bransjen, men hvis vi tenker tilbake til slutten på 60-tallet, ble grunnlaget for velferdsutviklingen lagt da. Det ble gjort med skatteregimer som gjør at det kommer store inntekter også til staten, ikke bare til kapitaleierne. Det kommer faktisk fellesskapet til gode, sier han.

Alternativet til norsk olje er produksjon i land som både er mindre miljøvennlig, og som i mindre grad fordeler inntekter, mener han.

Den nordtrønderske delegasjonen kommer til å støtte kompromisset, opplyser delegasjonsleder Arild Grande.

Nyheter