– Føler oss ikke som samfunnsproblem

Vannspruten sto da debatten om bruk av vannscooter ble et faktum. Nå kjemper vannscooterentusiastene for sine rettigheter.

DEBATT: Nye regler for vannscooter har skapt stor debatt i hele landet, også på Inderøy.Foto: Johan Arnt Nesgård

Kritisk: Sigurd Løseth (33) og Espen Thiedemann (29) mener en forskrift mot vannscooter i Inderøy ikke vil ha noen hensikt.Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

I mai i år opphevet Klima- og miljødepartementet en sentral forskrift om bruk av vannscooter. Nå er Innherredskommunene ivrige etter å lage egne restriksjoner for denne bruken. I Levanger innfører de en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 400 meter fra land og at man på veien dit kan holde en maks fart på fem knop. Det er også et sterkt politisk ønske og behov for en forskrift i Steinkjer. Det mener utviklingssjef i Steinkjer kommune, Gunnvor Aursjø.

Et problem

Familiefar Birger Thurn-Paulsen (46) fra Levanger er ute på fjorden med barna hver gang det er fint vær, og omtaler vannscooterkjøpet for tre år siden som den beste investeringen han har gjort.

– Mitt eneste problem er at folk ser på meg som en kriminell når jeg krysser 400 meters grensen mot land med barna mine på tuben eller vannski, sier Paulsen og synes det er urettferdig at andre båter får følge de reglene som gjelder for alle på sjøen.

– Det er vel hodet til skipperen og ikke farkosten som bestemmer om vedkommende er en fare for seg selv eller allmennheten? spør Paulsen.

Vannscooter på Inderøy

Da Inderøy SV og kommunestyret for noen uker siden vedtok å lage en lokal forskrift mot vannscooterbruk, med sikte på å unngå bruk nært friområder og badestrender, førte det til debatt.

Blant dem som reagerte var Sigurd Løseth (33) og Espen Thiedemann (29). De har begge vannscootere i Borgenfjorden.

– Jeg synes det er merkelig at kommunene hiver seg på dette med en gang. De har ikke noen ulykkesstatistikker å vise til, og jeg tror det er flere som har druknet på brygga og i båter enn med vannscooter, sier Løseth.

Han understreker at sikkerhet på sjøen er noe man alltid skal ta alvorlig, men hevder at ulykker kan skje overalt.

Plikter å følge reglene

Thiedemann sier at en plikter å følge reglene på sjøen uansett båtførerbevis eller ikke, men er du født etter 1980 må du ha båtførerbevis for å føre vannscooter.

– Da gjelder de samme reglene for alle. Noen kjører alltid som tullinger, og det gjelder ikke bare oss med vannscooter. Likevel kjører de aller fleste stort sett pent på sjøen, sier Thiedemann.

Ikke som man trodde

Etter opphevelsen fra Stortinget har det vært mye misforståelser rundt regler for vannscooter. Det kom etter hvert fram at kommunene ikke har like mye frihet som de først trodde. Kystverket gikk mandag ut med en presisering av kommunenes få muligheter for å regulere kun vannscooter i sine farvann. «Kommuner står ikke fritt til å forby eller regulere vannscooterbruk gjennom lokale ordensforskrifter» lyder det blant annet fra meldingen.

Sikkerhet

Kommunestyrerepresentant og medlem i Hovedutvalg Natur for Inderøy SV, Mads Skaugen, sier at de fortsatt står på sin sak og synes det er helt riktig med en lokal forskrift mot vannscooter.

– For det første fastslår forskriftsmalens § 9A at slik regulering kun skal skje for å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv. Dette gjelder så vidt vi kan se, men så blir det videre administrasjonen som vurderer dette i utarbeiding av forskrift, sier Skaugen.

Han sier at det hele handler om å regulere bruk og sikre at alle har det godt på sjøen.

– Vi skjønner at det er gøy å kjøre vannscooter, men også at det bør være begrensninger i enkelte områder for å ta hensyn til flere grupper, sier Skaugen og mener at de fortsatt er på loven sin side når det gjelder lokale forskrifter.

Skaugen er innforstått med at ikke alle som kjører vannscooter oppfører seg dårlig, men mener en forskrift vil senke konfliktnivået på sjøen.

Vanskelig å begrunne

Løseth har bedt Inderøy SV om å fortelle hva som er grunnlaget for forskriften. Han har hørt at politikken skal ta hensyn til flere grupper. Mer begrunnelse enn det har han ikke fått.

– Vannscooter bråker ikke mer enn en båt, kjører ikke fortere og når det kommer til forurensning så er utslippene på de fleste vannscooterne i dag lavere enn på båter. Da savner jeg et godt svar på hvorfor de ikke vil ha vannscootere på Inderøy, sier Løseth og legger til:

– Jeg ønsker ikke å være vanskelig i denne situasjonen, men noen må stå fram og si ifra.

Ikke et problem

På Inderøy er det omtrent ti personer som kjører vannscooter, og både Thiedemann og Løseth mener at det dermed ikke utgjør et samfunnsproblem.

– Vi føles oss nesten litt truffet. De kunne like så godt ha skrevet navnene våre, sier Løseth.

Senke konfliktnivået

– Når Kystverket går ut med en presisering så er det bra. Kommunene skal ikke tro at det er lov til alt, men det er forskjell på regulering i fartsforskrifter og ordensforskrifter, avslutter Skaugen (SV).