Skolen krever trafikksikkerhetstiltak

Trafikkøkningen kommer til å bli veldig stor når Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus står ferdig på Nordsileiret om to år. Det bekymrer naboen Steinkjer Montessoriskole.

FAU-leder Morten Resve (t.v.) og styreleder Roar Svendsen ved Steinkjer Montessoriskole ved tomta der Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus skal bygges (se innfelt kart). De sier at foreldrene til de mange elevene ved skolene er bekymret for trafikkøkningen som kommer.Foto: Joar Børstad

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus på Nordsileiret i Steinkjer blir en stor arbeidsplass med mange besøkende og utrykninger av brann og ambulanse når det står ferdig i 2019. Tegning: Praksis Arkitekter ASFoto: praksis arkitekter

Nyheter

– Vi er bekymret for om det blir tatt nok hensyn til de nærmere 200 ungene som skal til og fra skolen og barnehagen hver dag, og som skal ferdes langs de samme tilførselsvegene som brukerne av helse- og beredskapshuset. Vi mener det er påkrevd at det blir gjort tiltak langs Seilmakergata og Sagmestervegen fram til rundkjøringen ved E6 på Dampsaga slik at trafikksikkerheten ivaretas.

Det sier styreleder Roar Svendsen og FAU-leder Morten Resve ved Steinkjer Montessoriskole. De presiserer at de ikke har noe imot etableringen av helse- og beredskapshuset, som de er helt sikre på vil forskjønne området ytterst på Nordsileiret.

Myke trafikanter

Men Svendsen og Resve er bekymret for trafikkveksten, og håper at den store naboen vil ta hensyn til de myke trafikantene som elevene representerer.

– Vi er glad for at det skal bygges et parkeringshus med plass for 311 biler i tilknytning til helse- og beredskapshuset. Dermed unngår vi forhåpentligvis at besøkende tar i bruk området til skolen. Vi er i god dialog med Steinkjerbygg AS og Steinkjer kommune, og opplever at de lytter til oss. Blant annet har vi fått gehør for at det skal opparbeides et såkalt «kiss and ride»-område der foreldrene kan slippe av elevene som kjøres til skolen, samt en busslomme bortenfor. Men det begynner å haste med få dette tiltaket satt ut i livet, for det er ikke stort mer enn en måned til arbeidet med bygget starter.

Bekymrede foreldre

De savner beregninger på hvor stor trafikken kommer til å bli.

– Vi har gjennomført en rekke foreldremøter der vi har presentert det som skal skje på nabotomta. Mange foreldre er bekymret for trafikkveksten – både under byggeperioden og etterpå når det store bygges tas i bruk.

De mener det er helt nødvendig at kommunen oppgraderer og bedrer sikkerheten langs Seilmakergata og Jæktskippergata.

– Disse gatene er meget dårlig belyst, og fortauene er ofte dårlig brøyta slik at ungene lett stikker ut i vegen om vinteren. Det er dessuten mye tungtrafikk i området, påpeker Morten Resve.

At trafikken blir stor er hevet over enhver til. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus blir arbeidsplass for rundt 250 personer, det får om lag 600 besøkende hver dag, og skal huse blålysetatene brann og ambulanse.

– Montessoriskolen har ingen planer om å flytte?

– Tvert imot. Vi ønsker etter hvert å kjøpe lokalene som vi leier, og har langsiktige planer for skolen, sier Svendsen.

Veger tilpasset behovet

Også beboerne i Steinkjers største borettslag med 116 boenheter er opptatt av trafikkøkningen som kommer. Det bekrefter Paul Ola Kjerkreit som er leder for borettslaget Elvebredden i Sagmestervegen.

– Trafikken forbi oss kommer til å øke merkbart, og det blir daglige utrykninger fra brannvesen og ambulanse. Det må komme på plass infrastruktur som er tilpasset det nye behovet, mener Kjerkreit.

Har ingen planer

Steinkjer kommune har imidlertid ingen planer om å gjøre noe med tilførselsvegene. Assisterende rådmann og plansjef Svein Åge Trøbakk sier at vegene har god nok kapasitet, men at gangtrafikken skal synliggjøres bedre og at det skal legges bedre til rette for busstrafikk inn på området.

Daglig leder Svein Olav Hansen i Steinkjerbygg AS påpeker at selskapet ikke har ansvar for vegene, kun for selve bygget.

– Vegene ligger langt utenfor vårt ansvar.