Burde avklart Kina-nekt før anbudet ble lagt ut, mener Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke kritisere fylkesrådet for at de vil ekskludere Sichuan Road and Bridge group fra brubygging over Beitstadsundet.

Siden 2013 har det blitt 70 flere bomstasjoner med innkreving i Norge. Samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (Frp) spår bompengerekord i 2017.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nyheter

Årsaken er at det i dette tilfellet er snakk om et fylkesvegprosjekt, og at fylkespolitikerne dermed selv velger hvilke krav og begrensninger de legger for anbudet, innenfor det lovverket som gjelder.

Ryddigere prosess

– Men jeg antar det ville blitt opplevd som ryddigere dersom fylkeskommunen hadde satt nasjonalitetsbegrensninger da anbudet ble lagt ut, og ikke etter at anbudene ble vurdert, sier Solvik-Olsen.

Før han eventuelt sier så mye mer om denne saken, vil han avvente å se hva det endelige vedtaket i fylkesrådet blir. de skal behandle saken endelig førstkommende tirsdag.

Innstillinga fra fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik er at Statens vegvesen går videre med to av de tre anbudene som kom inn – Skanska og en østerriksk entreprenør. Det betyr samtidig at de vil utestenge kinesiske Sichuan Road and Bridge group fra hele konkurransen.

Ett av argumentene for det, er at fylkesrådet ønsker at virksomhet i Nord-Trøndelag i størst mulig grad skal bidra til lokal sysselsetting og vekst.

«Der det er anledning til det, vil vi derfor vektlegge utvikling av det lokale og regionale næringslivet og inngå leveranseavtaler med selskaper som bidrar til dette», skriver Mevassvik i sine vurderinger.

Titalls millioner dyrere

Solvik-Olsen regner med at dette vil synliggjøres i det endelige vedtaket i fylkesrådet.

– Jeg regner med at de i vedtaket vil synliggjøre deres analyser, som viser at et østerriksk selskap skaper så mye mer positive lokale/nasjonale ringvirkninger som forsvarer en byggekostnad som er mange titalls millioner kroner dyrere, sier Solvik-Olsen.