Mevassvik nekter å snakke med kineserne

Kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) har bedt om å få møte fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik for å klargjøre hva som ligger i anbudet, men det har ikke vært aktuelt fra fylkesrådslederen sin side.

Samferdselsråd Tomas Iver Hallem og resten av fylkesrådet i Nord-Trøndelag har sagt nei til anbudet fra det kinesiske vegselskapet Sechuan Road and Bridge Group.Foto: Johan Arnt Nesgård

Etter at kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) fikk avslag på å møte Mevassvik i forkant av dagens fylkesrådsmøte, engasjerte selskapet advokatfirmaet DLA Piper Norway for å påpeke misoppfatninger som de mener fylkesrådet har i forhold til anbudet.

Nyheter

Fylkesrådet er innstilt på å vrake SRBG sitt anbud for å bygge Beitstadsundet bru på fylkesveg 17, til tross for at et var 40 millioner kroner rimeligere enn PCN Norge sitt anbud. Årsaken er at fylkesrådet ikke tror at selskapet vil tilføre lokalt og regionalt næringsliv noen form for aktivitet. Derfor har fylkesrådet så langt sagt at de vil forholde seg til anbud fra selskaper i EØS-området.


Vurderer søksmål etter bru-nekt

Kinesisk entreprenør godtar ikke at de ble utelatt fra anbudskonkurransen om Beitstadsundbrua.

 

Det oppleves som både overraskende og urettferdig, mener kontraktssjef Alexandros Tsetsis i SRBG.

Og etter at de fikk avslag på å møte Mevassvik i forkant av dagens fylkesrådsmøte, engasjerte selskapet advokatfirmaet DLA Piper Norway for å påpeke misoppfatninger som de mener fylkesrådet har i forhold til anbudet.

SRBG understreker at de ønsker å løse saken gjennom dialog, etter som de er trygge på at de vil innfri fylkesrådets forventninger. Derfor synes de ikke at det er heldig en dialog så langt er avvist fra fylkesrådslederen sin side.

– Dersom dette ikke endres har vi vanskelig for å se andre løsninger enn at saken må bringes videre til domstolapparatet gjennom en eventuell midlertidig forføyning, sier Tsetsis.

Det vil i så fall kunne forsinke prosjektet vesentlig.

Utøver utenriksmyndighet

Brevet har Trønder-Avisa fått tilgang til, og der gjør advokat Robert Myhre det klart at fylkesrådet ikke har anledning til å stenge selskapet ute fra anbudsrunden. Og at fylkesrådet i denne saken forsøker å utøve utenriksmyndighet.

– Vi ønsker ikke å gå inn på politiske vurderinger her, men nøyer oss med å vise til at det er regjeringa i samarbeid med Stortinget som har ansvaret for norsk utenrikspolitikk. Fylkesrådet er ikke gitt en diskresjonær adgang til å utøve utenrikspolitikk, ved å boikotte kinesiske selskaper, skriver Myhre i brevet, og gjør det samtidig klart at brudd på boikottloven gir grunnlag for erstatning, samt straffeansvar for den som setter i verk boikotten.


Fylkesrådet sier nei til kineserne i Beitstad

Fylkesrådet innstiller på at tilbudet det kinesiske selskapet har gitt på å bygge broen over Beitstadsundet avvises.

 

I følge advokaten ville SRBG ha opprettet et norsk selskap, som ville ha stått som tilbyder hvis boikotten hadde blitt varslet.

– Vi ser alvorlig på dette, og aksepterer ikke å bli ulovlig utestengt fra anbudskonkurransen. Derfor oppfordrer vi fylkesrådet til å revurdere sin innstilling, og ta SRBG inn i konkurransen igjen på like vilkår som øvrige tilbydere, sier kontraktssjefen.

Lokal arbeidskraft

Tsetsis skjønner lite av argumentene om at et kinesisk selskap ikke benytter seg av lokale entreprenører. For SRBG er det helt motsatt, ifølge kontraktssjefen.

– Får vi anbudet vil over 50 prosent av arbeidene bli utført av lokale, regionale og nasjonale selskaper. Vi har allerede et godt samarbeid med Odd Einar Kne, som har gjort en strålende jobb for oss i forkant av at anbudet ble levert inn, sier Tsetsis, og legger til at de også har til hensikt å følge kontraktens krav om bruk av lærlinger og norsktalende personer på anlegget.

– I tillegg vil vi ha et åpenbart behov for lokal ekspertise, sier han.

SRBG bygger allerede den gedigne Hålogalandsbrua i Narvik. Erfaringene derfra viser at de bruker et sted mellom 25 og 30 norske entreprenører, som til sammen har kontrakter for rundt 100 millioner kroner.

Strider mot mye

Ifølge advokatfirmaet som er engasjert vil en avvisning av anbudet fra SRGB være i strid med både anskaffelsesreglene, anbudsrettslige prinsipper, kontraktsretten og forvaltningsrettslige prinsipper.

– Et kinesisk selskap er ikke rettsløs i en anbudskonkurranse i Norge, selv om norske myndigheter mener at de i prinsippet ikke er forpliktet til å vurdere tilbud fra selskaper fra land man ikke har handelsforpliktelser med. Men handlemåten fylkesrådet legger opp til er rettstridig på flere områder, skriver Myhre, som er partner i DLA Piper.

Fylkesrådet skal behandle den kinkige byggesaken i sitt møte tirsdag. Men fylkesrådslederen ønsker ikke å kommentere et eventuelt søksmål fra det kinesiske selskapet før etter dagens møte.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken før etter møtet, sier Anne Marit Mevassvik.

Det har heller ikke fylkesråd Tomas Iver Hallem, som har ansvaret for samferdselspolitikken.

Han sier, i likhet med Mevassvik, «Ingen kommentar!» når han blir spurt om et mulig søksmål fra kinesernes side.

Er klare

Forretningsutvikler Bettina Gertio Gross i PNC Norge sier at de selvfølgelig er klare for anbudet, men ønsker ikke å gå noe inn i den politiske diskusjonen som foregår i fylkestinget for tiden. Den avventer de resultatet av.

– Vi håper på en løsning til det beste for alle parter, sier Gross.

Men hun understreker at selskapet har gode tradisjoner for å involvere lokale entreprenører i sine prosjekter. Og viser blant annet til de tre bruprosjektene de har gående for tiden, Farrisbrua, Loftesnesbru og Varoddbrua i Kristiansand der de har involvert seg med lokale entreprenører.

Det er den østerrikske Porr Gruppen som eier PNC Norge AS. Porr Gruppen er det største entreprenørselskapet i Østerrike med sine 15.000 ansatte og rundt fire milliarder euro i omsetning i 2016.

– Vi har en strategi der vi ønsker å bidra til at norske entreprenører utvikler seg. Vi kan å bygge broer, også samarbeider vi om andre ting, sier Gross.


Kinesisk firma har gitt det laveste anbudet på Beitstadsundbrua

276,8 millioner kroner vil kineserne ha for jobben.