Fylkesrådet overlater bru-saken til Trøndelag fylkeskommune. Kinas ambassade håper kinesiske selskap blir behandlet på en rettferdig måte av norske myndigheter.

Kinas ambassade følger bru-saken tett

I en epost til Trønder-Avisa bekrefter den kinesiske ambassaden at de følger saken om Beitstadsundbrua tett.

FØLGES TETT: Kinesiske myndigheter er opptatt av hva som skjer når politikerne i Trøndelag skal ta stilling til om de vil tillate kineserne å bygge brua over Beitstadsundet. Foto: Johan Arnt NesgårdFoto: Johan Arnt Nesgård

FAKTA

Beitstadsundbrua

  • 580 meter lang og 11 meter bred bru over Beitstadsundet.
  • Brua skal bygges i stål med betongdekke og har seks spenn.
  • Tre selskaper leverte inn anbud: Sichuan Road and Bridge Group: 276,8 millioner PNC Norge: 317,9 millioner Skanska: 338,6 millioner
  • Entreprisen som ble lyst ut midten av august med anbudsfrist 25. september. 6. november ble Sichuan Road and Bridge group tildelt oppdraget.
  • Brua skal være ferdig bygget 31. oktober 2019.
  • Brua er en del av nye fylkesveg 17 og forkorter vegen fra Malm til Steinkjer betydelig.
  • Kilde: Utlysningen i Doffin

Henning Kristoffersen er også forfatter av boken "Det nye Kina". Foto: Marte Vike Arnesen, VGFoto: Marte Vike Arnesen, VG

Nyheter

Den kinesiske ambassaden besvarte Trønder-Avisas henvendelse tirsdag ettermiddag. Da bekreftet de at de følger saken om anbudet på Beitstadsundbrua tett. De skriver også at de håper utfallet av den politiske behandlingen vil bidra til et pragmatisk samarbeid

– Den kinesiske ambassaden i Norge følger utviklingen i denne saken tett. Vi håper at kinesiske entreprenører i Norge vil bli behandlet på en rettferdig måte, og at en framtidig avgjørelse i denne saken vil bidra til å fremme norsk-kinesisk samarbeid og vennlige relasjoner, skriver ambassaden.

En omtalt sak

Kina-ekspert Henning Kristoffersen (bildet) har tidligere uttalt at kinesiske myndigheter trolig legger merke til dette, og at norske myndigheter ikke må bli overrasket om denne saken blir samtaleemne mellom landene.

– Nå er det ingen tvil om at dette er høyt på agendaen for kinesiske myndigheter. Dette har sammenheng med at Kina er i en fase hvor de ekspanderer globalt. Kineserne ønsker fri handel, og det gjør Norge også. Norge er også i en situasjon hvor de forsøker å få til en frihandelavtale med Kina, sier Kristoffersen.

Han mener at kinesiske myndigheter reagerer på at Norge på én side vil ha frihandelavtale, hvor laksen får fri flyt inn til Kina, mens de på den andre siden nekter et kinesisk selskap å delta en åpen anbudsrunde.

– Dette oppfattes nok ikke som god tone fra norsk side, og irriterer kineserne. Dermed er vi kommet hit at saken om brua i Nord-Trøndelag er med og påvirker det norsk-kinesiske forholdet. Forholdet er nå bra, men det er fortsatt skjørt, sier Kristoffersen.

Presser myndighetene

Han tolker eposten fra den kinesiske ambassaden dit at de med en slik uttalelse legger press på norske myndigheter for å gjøre det de kan for å bedre forholdet.

– De henstiller til en pragmatisk løsning, og er opptatt av denne enkeltstående saken. Jeg tolker svaret slik at denne saken kan påvirke det norsk-kinesiske samarbeidet, som de selv nevner i eposten, sier han.

Trønder-Avisa har sendt gjentatte henvendelser til Utenriksdepartementet, som ikke ønsker å kommentere denne saken. De har imidlertid henvendt seg til Nord-Trøndelag fylkeskommune og bedt om sakspapirene.

– På bakgrunn av pressehenvendelser til UD tok vi kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune for å be om offentlig tilgjengelig informasjon. Utover det har vi ingen kommentar til saken, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

Glad for utsettelse

Kontraktssjef i Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), Alexandros Tsetsis, sier i en pressemelding at selskapet er glad for at saken er utsatt og overført til Trøndelag fylkeskommune.

– Vi vil gå i dialog med Trøndelag fylkeskommune for å sikre at de har god og korrekt informasjon om oss som selskap, og vår plan om å bruke mange lokale samarbeidspartnere i Nord- og Sør-Trøndelag i byggeperioden. Dette gjør vi også i vårt andre prosjekt i Nordland, hvor vi bygger Hålogalandsbrua (1.533 meter), sier Tsetsis.