Rådmannen utsetter sin sak

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen kommer ikke med sin innstilling før over helgen.
Nyheter

Tirsdag skal fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune behandle spørsmålet om det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group skal utestenges fra konkurransen om broen over Beitstadsundet på nye fylkesvei 17.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen meldte i en pressemelding tidligere i uken at hans innstilling i saken vil komme i løpet av helgen, men dokumentet blir nå utsatt til mandag.

Vi trenger litt lengre tid enn det vi varslet i pressemeldingen, sier Mjøen til Trønder-Avisa.

Etter det Trønder-Avisa forstår har rådmann Mjøen satt inn store ressurser internt for å sikre at saksframlegget hans ikke inneholder fallgruver eller feil. Et eksternt advokatfirma er også koblet på, og har gjennomgått saken.

Mange aktører

Fram til nyttår er det Nord-Trøndelag fylkeskommune som er vegeier, og som dermed bestiller arbeidene med utbedring av fylkesvei 17.

Selve arbeidet med anbudene er satt ut til Statens vegvesen, og i utgangspunktet er det deres kriterier som avgjør hvem som får konkurrere om broen, og hvem som får kontrakten. I et brev sendt til fylkeskommunen ba imidlertid vegvesenet om avklaring rundt hvorvidt det kinesiske tilbudet skulle aksepteres, og de opplyst også at man ikke hadde noen plikt til å si ja til å vurdere dem, fordi de holder til utenfor EØS og i et land Norge ikke har handelsavtale med.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag innstilte først på å avvise tilbudet, og dermed i praksis utestenge kineserne.

I møtet hvor innstillingen skulle vedtas én uke senere, bestemte de imidlertid å utsette saken, og å sende den over til nye Trøndelag fylkeskommune.

Der ligger den nå.

Mjøens innstilling, som altså kommer mandag, skal behandles i fylkesutvalget tirsdag.

Ikke politisk beslutning

Hvem som får kontrakten blir selvsagt ikke klart da, men mye tyder på at kineserne stiller sterkt. Sichuan Road and Bridge Group sitt tilbud var nemlig på 276,8 mill. PNC Norge, som har det nest billigste tilbudet – skal ha 317,9 mill, altså 40 millioner kroner mer.

Det er Statens vegvesen som gjør selve arbeidet med å velge ut leverandør, etter fastsatte kriterier, og ingen politikere skal inn i selve utvelgelsen.