– Tror Statens vegvesen at vi sjåfører slutter å gå på do etter at snøen kommer?

I vintersesongen stenges rasteplasser og toaletter langs hovedvegene. Da må yrkessjåførene knipe både fram og bak på den 19 mil lange strekningen fra Brekkvasselv til Levanger.

FRUSTRERT: Ståle Solberg er oppgitt over det dårlige tilbudet på toalett og hvileplasser for yrkessjåfører i vintersesongen.Foto: Marius Langfjord

Nyheter

– Prøv å finne et toalett etter klokka 20.00 når du kjører nordover fra Steinkjer. Tror Statens vegvesen at vi sjåfører slutter å gå på do etter at snøen kommer?

Hjertesukket kommer fra yrkessjåfør Ståle Solberg som kjører for firmaet P.R. Lunkan. Bakgrunnen for kommentaren er at rasteplassene og toaletter langs E6 nord for Asphaugen stenges på vinteren. Dermed er sjåførene avhengig av at det ikke oppstår avvik på kjøreplanen slik at de når fram til døgnhvileplasser med toaletter. Disse er det nemlig langt mellom i Midt-Norge.

  • Levanger (Gråmyra): 10 plasser
  • Brekkvasselv: 10 plasser
  • Mo i Rana 10–15 plasser.

Ulykke skapte utfordringer

Solberg var mandag på tur sørover langs E6 da han ble stående i rundt 90 minutter på grunn av en trafikkulykke like sør for Trofors. Denne ventetiden gikk også av lovlig sammenhengende kjøretid, og ventetiden medførte at Solberg ikke rakk rasteplassen han hadde lagt opp til i kjøreplanen.

– Jeg trodde det var toalett ved Nordlandsporten, hvor jeg også kunne ta lovpålagt pause. Men plassen var stengt og da var det ikke flere muligheter før jeg kom Namsskogan. Da hadde jeg også brutt kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Toalettet han fant på Namsskogan var på kroa, og er ikke et tilrettelagt tilbud for yrkessjåførene. Solberg har forståelse for at ikke alle driverne av vegkroer eller kafeer synes det er greit å holde yrkessjåfører med toalett, hvis de da ikke handler noe i tillegg.

– Jeg tviler på at Statens vegvesen har kontaktet kroa i Namsskogan om en slik praksis.

– Sparer penger

Norges Lastebileier-Forbund Trøndelag har tatt opp vinterstengningen med Statens vegvesen i mange sammenhenger. Leder Roar Melum i trøndelagsavdelingen er ikke i tvil om at dette er noe myndighetene gjør for å spare penger.

– Dermed får sjåførene færre plasser å hvile seg på og færre plasser for å frigjøre bil for snø og is, sier Melum.

Han sier at for yrkessjåfører er forsinkelser noe de aldri kan gardere seg mot og at de derfor må ha et minimum av rasteplasser med toaletter for å kunne håndtere avvik fra kjøreplanen.

– Slik praksis er nå vitner dette om en mange på respekt for en bestemt yrkesgruppe. Statens vegvesen lover å se på problemet hver vinter, men når sommeren er over er alt glemt.

Luftige mål

Det er i dag rundt 40 døgnhvileplasser på landsbasis. Kravet til disse er at de har dusj, toalett og belysning på parkeringsarealene. De er også vanligvis lokalisert i nærhet av servicebedrifter for matservering og salg av drivstoff.

I planverket til Statens vegvesen er det tatt høyde for at antallet innen 2023 skal være utvidet til minst 80. Det er også tatt høyde for at det ikke skal være mer enn 2,5 timers kjøring mellom plassene. I tillegg jobbes det også med å få flere pauseplasser.

I 2023 er det et mål at det skal være maks 40 kilometer mellom to hvileplasser, pauseplasser eller døgnhvileplasser.

Lover døgnhvileplass i Snåsa

Gudmund Nilsen er koordinator i Vegdirektoratet. Han er kjent med at situasjonen er litt problematisk langs E6 i Nord-Trøndelag på vinteren. Derfor jobbes det med å få på plass en døgnhvileplass på Snåsa og en på E14 i Meråker.

– Vi jobber med grunnlaget for utlysning i første halvår i 2018 med sikte på å få til avtaler med private bedrifter om etablering og drift av de døgnhvileplassene i nasjonal plan som gjenstår, bla de to omtalte plassene i Nord-Trøndelag.

Da Trønder-Avisa sist tok opp problemet med vinterstenging med Vegdirektoratet i januar i år, svarte Nilsen følgende:

– Vi har vært i dialog med regionkontorene i Statens vegvesen om problemet med vinterstengte rasteplasser, og er klar over at vi må gjøre noen tiltak.

Ikke kjent med strakstiltak

Sjefingeniør Hågen Ven i Statens vegvesen avdeling Midt er imidlertid ikke kjent med at det er gjort noen strakstiltak.

– Det ble ikke gjort noen spesielle tiltak i løpet av sist vinter, og jeg er heller ikke kjent med at det vil skje i vinter.

– Bransjen hevder rasteplasser og toaletter stenges for å spare penger?

– Økonomiske hensyn er nok en årsak, men mange av toalettene er ikke isolert for bruk på vinteren, sier Ven.

Når det gjelder påstanden om at det ikke er tilbud om tilrettelagt toalett på strekningen mellom Levanger og Gråmyra, sier Ven at dette ikke er korrekt.

– Vi har avtale med Snåsakroa om både parkering og bruk av toalett. Jeg mener at toalettene her også er åpne etter kroas stengetid.