Trønderopprøret blant legene brer seg nordover

Stadig flere frykter at grunnmuren i fastlege-ordningen holder på å rase. Nå har «trønderopprøret» også nådd Kolvereid.

HASTEMØTE: Fastlege Dragan Zerajic ledet møtet med 28 kolleger fra Nord-Trøndelag hvor også fire leger fra "Trønderopprøret" var til stede.Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

– Det er fastlegene som er bærebjelken i det norske helsevesen. Fjernes bærebjelken, raser hele huset.

Uttalelsen kommer fra Tor Magne Johnsen som er leder for legeaksjonen som har fått navnet «Trønderopprøret». Aksjonen startet med tolv fastleger i Trondheim, som også er lektorer ved NTNU og underviser i allmennmedisin. Antallet har senere økt, og onsdag kveld var fire av dem på besøk i Steinkjer hvor 28 fastleger fra Stjørdal til Kolvereid var til stede.

– Som et gammelt hus

– Det var et meget godt møte hvor vi fikk belyst alle aspektene av ordningen og endringsforslagene som har kommet fram, sier fastlege og initiativtaker Dragan Zerajic.

Som leder i legeforeningen i Nord-Trøndelag og 1. landsråd i allmennmedisin i Nord-Trøndelag, har han hatt et sterkt engasjement for framtida til fastlegeordningen. Både Zerajic og «trønderopprøret» mener fast-legeordningen har mye godt i seg, men trenger fornying som bidrar til nødvendig rekruttering.

– Fastlegeordningen er som et 17 år gammelt hus. Rammeverket er godt, men det må både bygges ut og pusses opp. Dette har prioritet i styret i Den norske lege-foreningen, sier Zerajic.

Det vil nå bli jobbet intenst med å fremskaffe tydelige tall som an gi tydelige tall de kan presentere for myndighetene.

Trenger forutsigbarhet

I dag har en gjennomsnittlig fastlege 1.122 pasienter og et årlig driftstilskudd på 506.022. Avtalespesialistene har tre klasser fra 879.084 kroner til 1.309.320 kroner – alt etter hva de tilbyr, basert på 1.000 pasienter.

– For spesialistene gir dette en langt mer forutsigbar økonomisk trygghet basert på alle variabler som utstyr og antall ansatte, sier Tor Magne Johnsen.

– Er det en slik modell dere ønsker å bygge en fremtidig fastlegeordning på?

– Erfaringen viser at denne ordningen fungerer godt for avtalespesialistene, som har den økonomiske tryggheten legene etterspør.

Møte med ministeren

Helseminister Bent Høie har så langt ikke vært enig i at fastlegeordningen er så utsatt som mange vil ha det til. Han løsning har vært primærhelseteam som nyskapende prosjekt med et brukerrettet perspektiv. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og to alternative finansieringsordninger gir et bedre tilbud til innbyggerne. Men det kan nå virke som at helseministeren har blitt noe mer lydhør for at grunnmuren i fastlegeordningen kan rase raskere enn mange hadde sett for seg.

– "Trønderopprøret" hadde et møte med Høie tirsdag hvor han viste stor interesse for saken. Slik vi oppfattet det, har han innsett at det må omfattende tiltak til for å løse rekrutteringsutfordringen, sier Johnsen

Tror ikke demningen brister

Høie støtter likevel ikke legeforeningens syn om at demningen brister uten omfattende tiltak.

– Jeg er ikke enig i at fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen. Vi har god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land. Siden 2013 har det kommet 160 flere leger inn i fastlegeordningen enn det var behov for ut fra befolkningsveksten, sier helseminister Bent Høie.

Han innrømmer imidlertid at det er bekymringsfullt at kommuner sliter med rekrutteringen, at fastlegene blir stadig eldre og at de yngre legene styrer unna fastlegepraksisene.

– Men flere fastlegehjemler gjør det ikke lettere å rekruttere leger for kommuner som allerede sliter. Jeg mener det derfor er viktig å også ta andre grep.