Trakk seg for å redde selskapet – fikk sparken

Lisa Monika Haug var ifølge styreleder Jacob Almlid nøkkelen for å unngå rettskonflikt mellom Bjørn Skjelstad og Jekta AS. Nå har hun fått sparken fra selskapet, og går selv til sak.

GÅR TIL SAK: Lisa Monika Haug stevner Jekta AS etter at hun i sommer mottok oppsigelse fra jobben som nestleder. En jobb hun gikk med på å ta for å berge selskapet fra et rettslig oppgjør med daglig leder Bjørn Skjelstad.Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Fakta
  • Jekta AS er en vekstbedrift i Verran. Bedriften er heleid av Verran kommune.
  • Bjørn Skjelstad ble oppsagt da han skulle returnere fra permisjon etter å ha mistet ordførervervet i Verran.
  • I et forlik mellom Jekta og Skjelstad velger daværende daglig leder Lisa Monika Haug å godta ny jobb som nestleder i Jekta, og daglig leder for Malm hotell.
  • I slutten av juni mottok Haug oppsigelse fra nestlederjobben i Jekta. Bjørn Skjelstad har tatt over som daglig leder for Malm hotell.
  • LO og Haug går til sak mot Jekta. De hevder oppsigelsen er ugyldig, og krever 300.000 i erstatning.
Nyheter

Hun var daglig leder, men valgte i fjor å godta en stilling som nestleder for å løse konflikten mellom Bjørn Skjelstad (bildet) og Jekta AS. I sommer ble hun oppsagt fra stillingen. Hun mistet også jobben som daglig leder ved Malm hotell, som Jekta eier.

Nå har Haug og LO stevnet Jekta AS for retten. De mener oppsigelsen er ugyldig, og krever en erstatning på 300.000 kroner.

Stillingen som daglig leder ved hotellet har hun ikke mottatt noen oppsigelse fra, men stillingen er i dag besatt av Bjørn Skjelstad, som også er styreleder for hotellet. Kravet er at hun får tilbake begge stillingene.

Verken Bjørn Skjelstad eller styreleder i Jekta AS, Jacob Almlid, ønsker å kommentere saken i media. De overlater dette til selskapets advokat, Rolf Christensen. Han aviser på det sterkeste påstandene fra Haug.


Arbeidsgivers advokat: – Saklig grunn til oppsigelse

Jektas advokat Rolf Christensen avviser kategorisk alle påstander fra Lisa Monika Haug.

 

Visste ingenting

Lisa Monika Haug visste ingenting om hvilken konflikt hun ble en del av da daværende styreleder Erik Bartnes tilbød henne fast jobb som daglig leder ved Jekta AS i Verran. Bakgrunnen for ansettelsen var at Skjelstad ble valgt til ordfører i kommunen og dermed fikk permisjon fra jobben som daglig leder.

Da kommunevalget var over i 2015, og Sp mistet ordførervervet, skulle Bjørn Skjelstad tilbake til sin gamle jobb som daglig leder ved Jekta. Problemet var bare at denne jobben var nå besatt en annen – som også var ansatt i fast stilling.

– Jeg ble oppmerksom på at selskapet hadde en daglig leder i permisjon, i tillegg til meg selv, først etter noen uker i jobben. Jeg fikk beskjed fra styrelederen om at dette ikke var noe å bekymre seg for, sier Haug.

Truet med rettssak

Etter valget ble det imidlertid et problem. Skjelstad ble oppsagt, men truet med å gå til sak.

– Daværende rådmann Jacob Almlid tok kontakt. Det kom overraskende på meg, for jeg hadde kun forholdt meg til styret, sier Haug. Almlid kom med tilbud om at hun fikk beholde lønnen sin, samt at hun fikk fortsette som nestleder i Jekta og daglig leder ved hotellet – som Jekta eier. Skjelstad ville returnere til sin stilling som daglig leder i Jekta.

– Jeg var under et vanvittig press. Jeg ble møtt med at selskapet kunne bli slått konkurs om jeg ikke takket ja. Det var tøffe runder, og jeg endte opp med å gå på med for forslaget. Av hensyn til selskapet og de som jobber der, sier hun.

Bråk med en gang

Bjørn Skjelstad overtok dermed som daglig leder – med Haug som nestleder. Allerede første arbeidsdag mener Haug at hun merket at dette ville bli problematisk.

– Det ble ikke vist noen som helst interesse for det jeg prøvde å si, eller den kunnskapen jeg hadde opparbeidet meg, sier hun. Haug mener også at hun ble holdt utenfor møter hun burde vært med på. – De møtene jeg deltok på, benyttet daglig leder til å kritisere alt som hadde blitt gjort i hans fravær, sier Haug, som opplevde seg trakassert og motarbeidet av daglig leder.

Trønder-Avisa har konfrontert daglig leder Bjørn Skjelstad med påstandene fra Haug. Han ønsker ikke å uttale seg, og henviser til selskapets advokat, Rolf Christensen. Christensen sier at Skjelstad på det sterkeste tilbakeviser alle påstander om trakassering.

Ble syk

Noen måneder etter at Skjelstad kom tilbake, ble Haug sykmeldt.

– Jeg fikk en del helsemessige utfordringer. Det slo ut i kroppen på alle tenkelige måter, sier hun.

Mistet arbeidsoppgaver

Ifølge stevningen mistet Haug blant annet hovedansvaret for å følge opp NAV. Etter flere mislykkede forsøk på å ta opp arbeidsforholdene, tok Haug kontakt med Fagforbundet i LO.

– Jeg kjente at jeg ikke ville makte å fortsette lenger. Det ble for vanskelig, sier Haug.

I et halvt år jobbet Fagforbundet med saken, og det ble avholdt flere møter mellom LO og bedriften. Så kom oppsigelsen.