Stjørdal kommune vil bevare 100 år lange forskningsserier i norsk landbruk.

Vil kjøpe forskningsgård

Bred tilslutning i formannskapet for kjøp av forskningsgården på Kvithamar.

STORT: Gårdsanlegget med hus spesialtilpasset forskning inngår i salget. Totalt er det 17 bygninger på gården. Foto: Heimdal Eiendomsmegling.Foto: Ukjent

Fakta
  • Kvithamar forsøksstasjon
  • Gård like nord for Stjørdal sentrum som er drevet som forskningsgård i 100 år.
  • Består av 215 dekar dyrket mark og 17 bygninger.
  • Bygningene er spredt på to deler av eiendommen.
  • Taksten er satt til 12,5 millioner kroner.
Nyheter

Kampen om Kvithamar forskningsstasjon har så vidt startet. Lørdag er det visning på gården som er priset til 12,5 millioner.

Nå melder Stjørdal kommune seg på i kampen om gården.

– Kommunestyret har vedtatt at vi skal være en foregangskommune på klima og miljø. En av de tingene vi ikke vil gi avkall på er 100 år med erfaringsdata fra jorda på Kvithamar, sier ordfører Ivar Vigdenes. Torsdag lukket han formannskapet for å drøfte forslaget.

– Det ble bred tilslutning til at kommunen bør sikre seg Kvithamar, sier han.

Nettopp de lange tidsseriene fra dyrking av jorda på Kvithamar var en av de største kritikkene mot flytting av forsøksstasjonen til Steinkjer.

– Vi vil søke samarbeid med noen som vil videreføre forskning på landbruk og miljøområdet, sier Vigdenes. Han sier de allerede har hatt uformelle kontakter mot forskningsmiljøer uten at han vil si hvem.

Ingen omkamp

Forholdet mellom den sørligste kommunen og de lenger nord surnet kraftig da kampen om forsøksstasjonen var på sitt hardeste. Men Vigdenes understreker at dette ikke er noe forsøk på omkamp om lokalisering.

– Det er det ikke. Tvert imot. Vi anerkjenner med dette at vi har tapt den kampen, og ser heller på mulighetene denne eiendommen gir framover til det beste for alle, sier han.

Likevel er han åpen for at Nibio kan være en av aktørene som fortsatt kan drive forskning på jorda.

– Nibio kjører nå interne prosesser. Om de ønsker å fortsette forskning på jorda vil vi legge til rette for det, sier han.

I prospektet går det tydelig fram at gården ikke skal deles opp og selges for profitt. Det ligger en spesiell begrensning som varer 20 år fram i tid. Staten kan motsette seg oppdeling og staten skal ha 60 prosent av gevinsten ved salg av deler eller hele eiendommen de kommende 20-årene. Sammen med funn av store mengder asbest og en sliten bygningsmasse gjør det at det hefter noe usikkerhet rundt eiendommen. Det kan virke negativt inn på prisen. Nibio leier dyrkajorda ut neste vekstsesong.

Gården er også konsesjonsbelagt, og en ny kjøper må bosette seg der.

– Alt dette vil gjøre at eiendomsspekulanter selvfølgelig tenker seg om før de byr, sier Vigdenes.

Regulert til jordbruk

I dag er jorda regulert til landbruksformål. Med et sterkere jordvern blir det vanskelige og vanskeligere å få tatt dyrkajord til boligformål.

I prospektet nevnes det spesielt at det er mye asbest i det gamle veksthusanlegget og på gårdsbruket. Det er eternittplater på utvendig tak på uthus, innvendige plater og isolasjon på varmerør.

Fra eiendommen er det seks kilometer til Trondheim lufthavn Værnes, fire kilometer til Stjørdal sentrum og 35 km til Trondheim sentrum. Eiendommen ligger 300 meter fra E6.