80 leiligheter skal bygges på Minsaas plass

Stiklestad eiendom vil bygge opp mot seks etasjer i Domus-kvartalet i Verdal. 

Rivingen skal starte i 2019. Året etter kan Minsaas plass se slik ut.

Nyheter

Mandag la eiendomsutviklere fram planen for Domuskvartalet og Vega-bygget. I første etasje bli feet næringsareal, i de fire til fem etasjene over boliger. 

– Byggets sjette etasje blir litt høyere enn teaterbygget er i dag, sier daglig leder Brynjar Farstad.


Små nisjebutikker har overlevd to tiår

Den blå krukke feirer 20 år i 2017. Interiørbutikken er én av flere små nisjebutikker som overlever i et stadig tøffere marked.

 

De åtti leiligheten er planlagt bygd i tre trinn. I første trinn skal det bygges parkeringskjeller under hele området, og ei blokk på fem til seks etasjer mot jernbanelinja. 

Andre byggetrinn er boliger mot Nordgata, mens tredje byggetrinn er på dagens VEFA-bygg. 

River i 2019

Det er flere år før prosjektet står ferdig.

Daglig leder Brynjar Farstad og arkitekt Ogmund Sørli tror det vil ta fire-fem år før utbyggingene på Minsaas plass er ferdige.Foto: Marius Langfjord

 

– Reguleringsplanen blir vedtatt i løpet av 2018. Så starter vi byggestart våren 2019 hvis vi har solgt halvparten av de 30 enhetene i første trinn, sier Farstad.

Dermed regner han med innflytting rundt jul 2020.


Domus solgt for over 26 millioner kroner

Nå spekuleres det heftig i om Stiklestad Eiendom er kjøperen av den attraktive sentrumstomta.


– I sentrumsområdet selges det 50 til 80 enheter i året. Vi har tro på at markedet vil ha dette. Det er sentralt plassert opp mot jernbanestasjonen, sier Farstad.

Nisjebutikker

Han ser for seg en rekke mindre nisjebutikker på første etasje. 

– Vi vil dele opp næringsarealet i mindre enheter og selge det til de som vil drive butikk til kostpris. For oss er det viktig å skape aktivitet og vi mener mindre butikker har muligheter utenfor de store kjøpesentrene. Her bestemmer de åpningstiden selv og slipper store felleskostnader, sier Farstad. 

Ruster opp Minsaas plass

I planene ligger det også en kraftig opprustning av Minsaas plass. Kommunen har satt av penger, men venter på hva utbyggerne finner på. Sentralt ut mot Minsaas plass er et kafelokale. 

– Vi vil at Minsaas plass skal være et område barna kan leke. Det trekker til seg familier og aktivitet, sier han.

Slik ønsker Stiklestad eiendom at Minsaas Plass skal se ut i 2020.