Midtdeler gir økte vedlikeholdskostnader

Nye tall tyder på at midtdelere øker slitasjen av asfalten med opp til 60 prosent.

Foto: Gaute Ulvik Haugan

Nyheter

Langs stadig flere kilometer nordtrøndersk E6 blir bilene holdt unna hverandre med midtdeler. Dette har gitt en voldsom reduksjon i antall ulykker. En mindre hyggelig effekt er at asfalten slites inntil 60 prosent raskere.

Svensk rapport

En ny rapport fra Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) viser at møtefrie veier slites ned mye raskere enn tradisjonelle veier.

– Utviklingen av spor i veien har økt med opptil 60 prosent på møtefrie veier med en kjørefil. På disse veiene blir det færre sideforflytninger av kjøretøyer, noe som resulterer i at slitasjen og belastningen konsentreres om smale spor på veistrekningen, sier Terence McGarvey til den svenske nettavisen forskning.se.

35 kilometer midtdeler

I Nord-Trøndelag er det nå montert 30 kilometer med midtdeler langs E6 som en del av 0-visjonen. I tillegg vil strekningen Vassmarka–Ronglan være ferdigstilt i 2018 - en strekning på fem kilometer til en pris av 210 millioner kroner.


Vil bygge trøndersk E6 med svensk standard

Smalere 4-feltsveg og mindre vegskulder er blant de tiltakene som gjør at Nye Veier vil bruke 20 prosent mindre enn kostnadsoverslaget når de bygger ny E6 gjennom Trøndelag.

 

Byggeleder Dag Ivar Borg i Statens vegvesen sier vegmyndighetene lokalt også har erfart større slitasje på strekninger med midtdeler. Han mener likevel at en økning i vedlikeholdsutgiftene ikke i særlig grad påvirker det totale regnestykket og at dette er kostnader en må leve med for å få tryggere veg.

– Målet med midtdelerne er tryggere veg og færre ulykker. Dette er samfunnsøkonomisk fornuftig, og ulempene her er mye mindre enn gevinstene, sier Borg.

– Mye sikkerhet for pengene

Han viser til at det ikke bare er midtdelerne som skaper økt trafikksikkerhet. Under byggearbeidene sikres også sideterrenget langs vegen, som skal bidra til at konsekvensene ved en utforkjøring også skal bli mindre alvorlig.

– Neste år åpner vi fem nye kilometer veg med midtdeler og sikring av sideterreng. Denne økningen av trafikksikkerhet har kostet oss 210 millioner kroner, noe jeg mener er mye veg for pengene, sier Borg.

At slitasjen på vegdekket kan bli 60 prosent større enn hva det tidligere var på denne strekningen, mener Borg ikke blir veldig merkbart for bilistene.

– Det gjøres en kontinuerlig vurdering av behovet for reasfaltering. Der det er mest slitasje vil dekket bli skiftet ut.


E6-utbyggingen byr på store jordvern-utfordringer

Fylkesmannen mener det blir viktig å vektlegge kompakte byer og tettsteder.