Kristelig Folkeparti går i regjering:

Vanskelige kjøreforhold i distriktet

Hva mener du – høyhus eller ikke?
Du må velge et alternativ
 
Se flere minneord