Totalt 16 personer er innlagt med påvist koronasmitte mandag, melder Helse Nord-Trøndelag: 14 ved Sykehuset Levanger og 2 ved Sykehuset Namsos.

Én av de 14 i Levanger mottar intensivbehandling og har behov for respiratorhjelp. De øvrige 13 er innlagt på sengepost, uten behov for intensivbehandling. Totalt fire nye pasienter ble innlagt i løpet av det siste døgnet.

Seks pasienter ble utskrevet fra Sykehuset Namsos i løpet av helga. De to pasientene som er innlagt mandag er på sengepost, uten behov for intensivbehandling.