57 millioner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å gi hele 57 millioner kroner til det nye museumsbygget for Saemien Sijte.