Administrasjonen i Verdal kommune ønsker primært å legge ned Leksdal barnehage. Derfor oppfordra de foreldrene i fjor høst om å søke ungene til andre barnehager. Første nedleggingsforsøk fikk ikke gehør i kommunestyret.

Nå ønsker administrasjonen å få (fornya) et vedtak på å flytte barnehagen til Leksdal skole når den blir ledig. Leksdal skole blir tidligst ledig i 2025, om vel to år. Hovedmotivasjonen er å spare penger.

Det administrasjonen har glemt er at Leksdal skole ifølge administrasjonen er falleferdig. Vi viser da til et notat kommunedirektøren la fram for kommunestyret i februar 2022. I det notatet går det fram at ved å koste på skolen 23.148.000 kroner kan skolen berges i ti år, men da må den rives.

Uten denne «lette oppussinga» til vel 23 millioner er det vel da rimelig å anta at skolen kan stå i fem år?

Ett år har allerede gått. I 2025 – når barnehagen kanskje kan flytte – er byggets restlevetid to år. For i det forslaget om flytting av barnehagen som foreligger nå kan Leksdal skole omgjøres til en tipp topp barnehage for 7,1 millioner kroner, etterslepet på vedlikehold er glemt. Er dette framtidsretta, er det troverdig? Driver administrasjonen et spill for å få ting som de ønsker? Vi bare spør.