INDERØY: – Dersom det er tildelt og inngått kontrakt på dette grunnlaget er det helt klart i strid med regelverket om offentlige anskaffelser, skriver advokat Marianne Dragsten i Vaar advokat.

Etter at det ble åpnet et nytt oppvekstsenter i Inderøy for blant annet skolekretsen Lyngstad, ble det vedtatt at det gamle skolebygget i bygda skulle rives og saneres, et bygg som inneholder både asbest og maling med tungmetaller.

Inderøy kommune valgte å gå ut med en anbudsutlysning i henhold til offentlig anskaffelse, og fikk inn ni tilbydere med høyeste anbud på 1.480.000 kroner til det laveste som var 574.707 kroner. Kommunen valgte å gå for laveste pris.

Etter at saneringen var godt i gang ble Trønder-Avisa kontaktet av flere personer som mente at konkurranseutlysningen burde gås etter i sømmene, da de påsto at den var meget mangelfull.

Manglet konkurransegrunnlag

I anbudsutlysningen Inderøy kommune kunngjorde på Doffin, gikk det fram at «kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget». Problemet var imidlertid at det ikke var vedlagt noe konkurransegrunnlag.

Trønder-Avisa fikk bistand av advokat Marianne Dragsted til å vurdere kvaliteten på anbudsutlysningen. Dette er advokatens fulle svar etter å vurdert det som forelå:

«Dette er klart i strid med regelverket da man gjennom det som da er kunngjort ikke får sentral informasjon om hva tilbudet skal inneholde, hvordan pris skal angis og hvilke forhold som vil bli vektlagt ved tildelingen av kontrakt. Dersom det er tildelt og inngått kontrakt på dette grunnlaget er det derfor helt klart i strid med regelverket om offentlige anskaffelser.»

Dragsten opplyser videre at fra 100.000 kroner til 1,3 mill. er det frivillig å offentliggjøre på Doffin (database for offentlige innkjøp) og det er heller ingen krav om detaljerte prosedyrer.

– Men det skal være en konkurranse som er forutberegnelig med hva som blir vektlagt, om det er pris eller andre konkurransegrunnlag som vektlegges, eksempelvis kompetanse. Det skal uansett være en begrenset tilbudskonkurranse med minst tre interessenter, sier Dragsten.

Entreprenør: – Kommuner blir fanget av prisen

I nevnte sak var anbudet under 1,3 mill. kroner og derfor frivillig å utlyse på Doffin. Når Inderøy kommune likevel valgte denne løsningen, er det klare krav på hva utlysningen skal inneholde.

Firmaet Totalriv leverte et anbud på 1.064.000 kroner, som var på omtrent det dobbelte av det laveste på 574.707, levert av Miljøsanering Nord A.S. Daglig leder Eirik Nilsen i Totalriv er ikke overrasket over anbudsutlysningen til Inderøy kommune.

– Det er ikke uvanlig at små kommuner kommer med et så tynt konkurransegrunnlag, og jeg må få si at jeg opplever at anbudet som fikk tilslag er oppsiktsvekkende billig, sier Nilsen.

AF Decom hadde tredje billigste anbud med 880.000 kroner. Daglig leder Pål Arne Sellæg sier bransjen generelt opplever mye rart fra kommuner, og at offentlige innkjøpere ikke bidrar i riktig retning når det å skape seriøsitet i bransjen.

– Jeg mener at det i det minste må være krav om ryddighet på lønns- og arbeidsvilkår for å få stille til start. Men det vi opplever er at kommuner blir fanget av prisen og derfor ser bort fra andre viktige kriterier, sier Sellæg.

Han tror også at kompetansenivået til flere av de som jobber med offentlige innkjøp i kommunene ikke har god nok kompetanse til slike oppgaver.

– Her kan det være snakk om innkjøp fra kopipapir til større anleggsoppdrag. For å kunne gjøre dette på en god måte må kompetansen være veldig bred, det opplever vi er høyst variabelt, sier Sellæg.

Har gode verktøy – ble ikke brukt

Kommunene Verdal, Levanger, Inderøy, Steinkjer og Snåsa stiftet i 2019 det felleskommunale selskapet Innherred anskaffelser (IA). Dette for å ha god kompetanse på offentlige anskaffelser. Daglig leder Hilde Melhus var kjent med utlysningen da Trønder-Avisa tar kontakt.

Hun sier at da hun ble kjent med saken tok hun kontakt med ansvarlig for utlysningen for å undersøke hvor konkurransegrunnlaget i utlysningen var. Men da var kontrakt inngått oppdraget startet opp.

Dette svarer Melhus på spørsmål om hvorfor ikke IA ble benyttet til utlysningen:

– Det har jeg ikke svar på, men forstår ikke hvorfor vi ikke ble benyttet når vi sitter på kompetansen. Dette er et komplekst område når en ikke holder på med dette til vanlig.

Hun er tydelig på at i forbindelse med anbudsutlysningen burde det vært utarbeidet et konkurransegrunnlag med tildelingskriterier med blant annet med krav om kompetanse.

– Her er det blant annet snakk om sanering av asbest, og da skulle det vært stilt krav om hvordan dette skal gjøres, og at tilbyder har tillatelse til slikt arbeid og har sertifisering.

– Ville anbudstildelingen fått et annet utfall hvis Innherred Anskaffelser hadde stått bak utlysningen?

– Det kan være en god tilbyder som fikk anbudet, så det vet jeg ikke. Men ofte ser vi at kvalitet gjenspeiler seg i pris. Det er når du får vurdert både kvalitet og pris du får den beste kombinasjonen.

Kommunen: – Anbud av den enkle sorten

På hvorfor Inderøy kommune har valgt å ikke bruke IA til utformingen av utlysningen svarer sektorleder Erlend Rotmo Slapgård for plan, landbruk og kommunalteknikk følgende i en e-post:

– Innherred anskaffelser (IA) benyttes til en rekke anskaffelser i kommunene. Samtidig gjennomfører kommunene mange anskaffelser på egen hånd da IA ikke er dimensjonert for å gjennomføre alle anskaffelsene i alle kommunene i samarbeidet.

Han viser videre til at den aktuelle anskaffelsen i utgangspunktet er av den enklere sorten, med en kontraktssum godt under nasjonal terskelverdi og som dermed i utgangspunktet kan håndteres i den enkleste delen av anskaffelsesregelverket (del 1) uten offentlig utlysning.

– Den er dermed godt egnet for handtering i kommunen selv, skriver Slapgård.

Til advokatens kritikk rundt utlysningen skriver Slapgård at det er vanskelig å kommentere denne påstanden all den tid en ikke vet hvilket spørsmål advokaten har svart på, eller hvilken informasjon hun er forelagt.

– Vi kunne gjort en bedre jobb

Han viser til at konkurransen er gjennomført med en offentlig utlysning av en åpen konkurranse. Han påpeker videre at det ikke ble stilt spørsmål under konkurransen som skulle tilsi at det var uklart for tilbyderne hva jobben handlet om, hva de skulle gi pris på, eller hva den ville bli tildelt basert på.

– Totalt ni tilbydere har gitt tilbud på jobben, noe som for Inderøy er godt over snittet. I etterkant av tildelingen kom det ingen spørsmål eller klager på konkurransen. Selv om gjennomføringen av konkurransen har gått greit, og vi har sikret god konkurranse om jobben, ser vi at vi kunne gjort en bedre jobb med å være klar og tydelig i utlysningen, skriver Slapgård

Når det gjelder at kommunen falt ned på laveste pris, viser Slapgård til at jobben i dette tilfellet var liten og avgrenset og at en da har valgt å tildele kun basert på pris.

Disse leverte anbud:

Miljøsanering Nord AS 574.707,-
Norsk Saneringsservice AS 674.827,-
AF Decok 880.000,-
Tore Løkke AS 898.475,-
Aoes AS 993.046,-
Totalriv AS 1.064.000,-
H2 Miljø AS 1.152.924,-
SG Entreprenør AS 1.300.000,-
Stein Arild Risan 1.480.000