Det går fram av en pressemelding etter et felles Innherredsmøte – der de nevnte kommunene sammen med Steinkjer kommune drøftet smittesituasjonen. Det var Steinkjer kommune selv som inviterte de øvrige kommunene på Innherred til et informasjonsmøte torsdag ettermiddag.

Det er en uavklart smittesituasjon i Steinkjer – og torsdag iverksatte kommunen strenge tiltak i et forsøk på å holde smitten nede.

LES OGSÅ: Dette er de nye tiltakene i Steinkjer kommune

– Kommunene på Innherred fraråder unødvendige reiser til Steinkjer, og på tvers av kommunegrensene. For å begrense videre utvikling av smitte er det viktig at innbyggerne i hele regionen har lav terskel for testing, holder avstand og bruker munnbind der 2-meters avstand ikke er mulig, heter det i en pressemelding fra kommunene.

Møtedeltakerne besto av ordførere, kommunedirektører og kommuneoverleger samt representanter fra statsforvalteren ved blant annet fylkeslegen, helseforetaket og KS.

LES OGSÅ: – Opplysningene vi har fått de siste dagene tyder på at vi har villsmitte i Steinkjer

Det videreføres tett dialog mellom kommunene for løpende vurdering av eventuelle nye tiltak. Innherredskommunene møtes igjen i morgen, til dette møtet inviteres også Namsos kommune.

– Steinkjer har iverksatt stramme tiltak på et tidlig tidspunkt, og om alle bidrar har vi større sjanse for å unngå et stort regionalt utbrudd. Takk for at du bidrar, heter det i pressemeldingen, som er signert ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer, ordfører Pål Sverre Fikse i Verdal, ordfører Arnt Einar Bardal i Snåsa, ordfører Anita Ravlo Sand i Levanger og ordfører Ida Stuberg i Inderøy.

LES OGSÅ: Inderøy går i møte med Steinkjer og med egen kriseledelse: – Vurderer tiltak