Gå til sidens hovedinnhold

Alle skal ha råd til å være med på leken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

I Trønder-Avisa 22. juli 2021 kan vi lese at det er store forskjeller på SFO-prisene i kommunene. Familier i Meråker må betale over 3.180 i måneden, mens Høylandet kommer best ut med 1.595. Utenforskap er skadelig.

Det er viktig å gi barn fellesskapsfølelse i ung alder. Det skal være rom for at vi er forskjellige, og alle har et ansvar for å se seg rundt og inkludere hverandre. I mobbesaker snakkes det ofte om mobberen og offeret, men det finnes en tredjepart som vi nok alle har erfart å være: de tause vitnene. Alle som lar det skje uten å gripe inn.

Sammen med foreldrene er det samfunnets ansvar å lære barn og unge å inkludere hverandre og akseptere mangfold i tidlig alder. SFO er en fin arena for dette. Der er det rom for fri lek, og voksne kan være med på å gi ungene verktøy til å ta med andre på leken. Det finnes mange praktiske øvelser der barn og unge får øve seg på inkludering, og som de tar med seg i den frie leken.

SV går til valg på gratis SFO i alle kommuner og en styrking av tilbudet. Dette er innført i Stavanger og Oslo, byer der SV har byråd. I Oslo kaller de det Aktivitetsskolen (AKS). I Trondheim har SV varaordføreren, og der er også utrullinga av gratis SFO i gang. Erfaringer viser at mange flere bruker tilbudet. Når SV satser på gratis SFO, sørger vi for at alle unger får være med på leken, at ingen må stå utenfor når vennegjengen leker. Dette krever også at vi hever kvaliteten på SFO med flere ansatte.

SV vil styrke samarbeidet mellom skole og SFO for å lage et sterkere lag rundt ungene. I revidert statsbudsjett har SV bevilget 10 milliarder mer til kommunene enn dagens regjering. En god del av disse midlene skal brukes på å styrke bemanningen der folk jobber med folk. Da får vi flere faste, hele stillinger. 1.-4. klassingene får tilbud om gratis SFO, i tillegg til unger fra 5.-7. med behov for det. Alle skal ha råd til å være med på leken.

Kommentarer til denne saken