Anbefaler ikke et SNK på egen plattform

Kommuneadministrasjonen advarer mot å reetablere Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) på egen selvstendig plattform.