Bil i Steinkjer
Gå til

Fra venstre: Tore Suul (Holbergs Auto), Geir Jørgen Landsem (Steinkjer Bil), Gunnar Skogset (Melhus og Nardo Bil), Joar Herstad (Steinkjer Bil), Trond Amdal (Auto Fire), Andreas van der Linden (Nord-Auto) og Martin Nervik (Sannan Bil). 

Skaper ringvirkninger

Vi har tatt en titt på hvordan bilbransjen har påvirket samfunnet rundt oss.

Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget sentral plass i folks hverdag og i samfunnsdebatten. Når det diskuteres bil, har ofte debatten et negativt fortegn. Vi hører om klimagassutslipp og forurensning, om dårlige veier og trafikkulykker.

Bilens mange positive sider blir ofte underkommunisert. Det finnes knapt en bransje som de siste 100 årene har forandret samfunnet mer, som i større grad har bidratt til økonomisk vekst, og dermed også til velstandsforbedringer, enn bilbransjen.

Personbiler, lastebiler og busser er i de fleste sammenhenger verdens mest effektive transportmidler, og veitrafikken er en forutsetning for handel og for et moderne arbeidsliv og bosettingsmønster.

Viktig for norsk økonomi

Effektiv transport skaper store verdier i alle deler av nærings - og samfunnslivet. Bilindustrien er verdens 6. største økonomi, og genererer verdiskaping både i form av arbeidsplasser og økonomisk overskudd.

Bilimportørenes landsforbund har satt opp en oversikt over bilbransjens samfunnsregnskap, og i følge denne oversikten omsetter bilbransjen i Norge totalt for over 200 milliarder kroner i året. Det er like mye som store, sentrale bedrifter som NorgesGruppen, Storebrand, Orkla, Marine Harvest og Schibsted gjør til sammen.

Bransjen sysselsetter i overkant av 45.0000 personer, flere mennesker enn det bor i Ålesund eller Bodø. I tillegg fører bilavgiftene til provenyinntekter for staten på i ca. 50 milliarder kroner i året.

Med disse pengene kan vi finansiere nesten samtlige sykehjemsplasser, en tredjedel av Norges utgifter til medisinsk behandling, hele forsvarsbudsjettet (basert på tall fra 2016) eller en femtedel av kommune- og fylkesbudsjettet.    

Lokale ringvirkninger

– Bilbransjen på Steinkjer bidrar til storsamfunnet gjennom skatter og avgifter, men også til lokalsamfunnet gjennom dugnadsarbeid og sponsormidler, sier Andreas van der Linden fra Nord-Auto.

Martna, festival, teateroppsetninger, fotballdrakter, idrettshaller. Ser du deg rundt vil du oppdage at bilbransjen er godt representert her også.

– Vi ønsker så godt det lar seg gjøre å bidra til lokale idrettslag og foreninger, sier Martin Nervik fra Sannan Bil.

Tore Suul fra Holbergs Auto forteller at de mer enn gjerne låner ut biler for å lette logistikken for frivillige som deltar på arrangementer, nå sist under «Eplene i Messehagen» på Malm.

Tar utfordringer på alvor

Det grønne skiftet er godt i gang i bilbransjen, og det utvikles ny teknologi i en rasende fart. 

– Bilbransjen har tatt miljømessige utfordringer på alvor og jobber kontinuerlig med å utvikle sikrere og miljøvennlige kjøretøy, sier Gunnar Skoget fra Nardo og Melhus Bil.

Han hadde i høst med seg alle medarbeiderene på Paradisbukta for å plukke plast i strandkanten under mottoet «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.»

Satser på neste generasjon

Bilforhandlerne på Steinkjer er opptatt av at de unge som ønsker en vei inn til bilbransjen skal få muligheten til dette.

– Vi samarbeider bra med skolene for å gi flest mulig elever et bilde av hvordan bransjen fungerer. Vi har elever på utplassering flere ganger i året og tar inn ungdommer på sommerjobb, sier Geir Jørgen Landsem fra Steinkjer Bil.

– Ved å handle bil lokalt, fremfor i de store byene,  bidrar jo folk til at vi som bedrifter kan være med å støtte opp om det som skjer i Steinkjer og omegn, avslutter Trond Amdal fra Auto Fire.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Trønder-Avisas redaksjon, men av Trønder-Avisas markedsavdeling.

Trønder-Avisa er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på t-a.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.