Nytt regelverk betyr alltid litt spenning for de som jobber på verkstedet, men de er alle positive til en mer omfattende og dermed tryggere EU-kontroll. Frav: Jostein Rødsjø, Joar Herstad, Alf Ferstad, Egil Bulling, Pål Tønjum og Morten Brøndbo.  Foto: Lena Johnsen

Dette er de nye reglene for EU-kontroll

8. februar ble det innført nye regler for EU - kontroll. Vi samlet en gjeng fra verkstedet for å bli bedre kjent med de nye reglene.

– Som alltid er det en viss spenning knyttet til endring av regler og rutiner, men vi tror dette vil være positivt for både kundene, som får sikrere biler, og for oss i bransjen, sier Jostein Rødsjø, teknisk leder hos Sannan Bil.

Til nå har det vært siste siffer som har fortalt når bilen din skal inn på EU-kontroll. Den nye kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente EU-kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt.

– Dette betyr kort sagt at du kan få bilen kontrollert når du vil, så lenge den blir godkjent innen to år etter forrige godkjenning, sier Egil Bulling, verksmester på Auto Fire.

Han mener de nye reglene vil gi bileierne større fleksibilitet, så lenge de holder seg godt innenfor fristen. – Skal man selge bilen, kan man ha den inne på EU - kontroll før man selger den. Dette gir trygghet både for selger og kjøper, sier han.


Sikrer like rutiner

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler skal inn annethvert år, mens kjøretøy over 7.500 kilo skal inn hvert år. Det blir også nye krav om en egen opplæring for dem som utfører EU-kontrollen.

– Tidligere har det kun vært krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå er det krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere, sier Morten Brøndbø, verkstedleder på Nardo Bil.

Målet er å sikre at alle kontrollene bli gjennomført likt, og at alle verkstedene har samme rutiner slik at bilene tilfredsstiller de sikkerhetsmessige og miljømessige kravene som er satt.


Strengere krav

I følge Joar Herstad, tekniker på Steinkjer Bil har den nye EU - kontrollen blitt mer omfattende, med flere sjekkpunkter på listen.Dette er årsaken til at kontrollen vil stige litt i pris.

– Det viktigste er imidlertid at kvaliteten på kontrollene blir bedre, og at bilene du møter på veien er sikrere, sier han.

Kravene til utbedring har også blitt adskillig strengere. – Det som før var det vi kaller «ener-feil»,det vil si mindre avvik vi noterer, men som ikke trengs å utbedres riktig med en gang er nå i større grad «toer-feil», altså feil som må rettes, forteller han.


Alle skal sertifiseres

I tiden som kommer skal alle som skal utføre EU - kontroller hos verkstedene sertifiseres og godkjennes. – Det er i første omgang snakk om ni timer teori og 14 timer praktisk opplæring, sier sier Pål Tønjum, teknisk leder på Holbergs Auto.

Alle som skal sertifiseres må også levere vandelsattest.

– Man er i mye større grad personlig ansvarlig for bilen man har kontrollert. Før var det verkstedet og teknisk leder som sto ansvarlig, forklarer Alf Ferstad, verkstedleder på Nord-Auto, som tror de nye reglene vil gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å gjennomføre EU-kontroller.

– Man blir i større grad kontrollert på den jobben som er gjort. Vegvesenet vil komme på uanmeldte kontroller i bedriftene, og ta stikkprøver fra bilene som har blitt godkjent innen 30 minutter etter ferdig kontroll, sier Egil Bulling.


Fristen må overholdes

– Selv om du som bileier nå står ganske fritt til å velge når du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen innenfor den gitte intervallen, er det viktig å huske på at «slingringsmonnet» man hadde på å få gjennomført kontrollen èn måned etter fristen, faller bort.

Beregn derfor nok tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette eventuelle mangler og få utført etterkontroll, sier teknisk leder Jostein Rødsjø hos Sannan Bil.

Overholder du ikke fristen for EU-kontroll kan bilen bli avskiltet umiddelbart, hvis du møter Vegvesenet, politiet eller Tolletaten langs veien. I følge Rødsjø er det ingen grunn til panikk med det første, de nye reglene vil gjelde fra din bils neste EU-kontroll.

– Statens vegvesen kommer også til å sende deg et påminnelses-brev om EU-kontroll, to måneder før fristen går ut.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Trønder-Avisas redaksjon, men av Trønder-Avisas markedsavdeling.

Trønder-Avisa er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på t-a.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.