Verkstedleder Morten Brøndbo forteller at ordningen med Personlig Servicetekniker vil komme kundene tilgode og føre til mer effektiv drift i verkstedet.   Foto: Lena Johnsen

En «fastlegeordning» for bilen din

Nardo Bil omstrukturerer verkstedet, og innfører Volvo Personlig Servicetekniker.

– I 2010 introduserte Volvo ordningen Personlig Servicetekniker hos mange av sine verksteder.

«Fastlegeordningen» der bilen har sin faste tekniker er blitt en stor suksess, og har bidratt til økt kundetilfredshet. Nå har vi bestemt at også vi skal innføre ordningen på Steinkjer, forteller verkstedleder Morten Brøndbo hos Nardo Bil.


Jobber i team

– VPS bygger på Volvos kundeløfter, og er helt i tråd med vår målsetting om å gjøre livet enklere for våre Volvo-kunder, sier Brøndbo.

Som Personlig Serviceteknikere jobber to mekanikerne på samme bil, samtidig. Dette har i følge verkstedlederen mange fordeler.

– Undersøkelser viser gode resultater ved å jobbe i team. Ved å være to sett øyne og hender på et problem, løses det på halve tiden.

Vi mener dette vil komme kundene våre til gode, ved at bilen deres får kortere opphold på verkstedet.

Jobber bra sammen: Kristian Oppebøen, Tommy Kvernmo og Jon Petter Susegg.  Foto: Lena Johnsen

Alle kunder får sin egen PST

Alle kunder på Nardo Bil vil få utnevnt sin egen Personlige Servicetekniker.

– Vi kutter mellomleddet, og du som kunde forholder deg kun til din Personlige Servicetekniker. Din tekniker har full kontroll på bilen din, og kjenner bilens historikk.

Din Personlige Servicetekniker kjenner bilen din inn og ut – bokstavelig talt, smiler Brøndbo og forteller at verkstedet vil få besøk av en implementør fra Volvo som vil være med på omstillingen på verkstedet.

Alex Skell og Knut Tingstad tror det blir bra å jobbe sammen i tospann som Personlig Serviceteknikere.   Foto: Lena Johnsen

Bygger om verkstedet

Som et ledd i overgangen til VPS vil verkstedet bygges om.

– Hvert VPS - team skal ha sin egen arbeidsstasjon og eget utstyr. Det vil i tiden som kommer være litt byggeaktivitet, og vi håper våre kunder har forståelse for at dette er en omstillingsprosess, sier Brøndbo, som antar at verkstedet går i gang med implementeringen til VPS i begynnelsen av mai.


Gjelder også for Fords kunder

Selv om Personlig Servicetekniker er et initiativ fra Volvo, vil både Nardo Bil og Melhus Bil benytte seg av ordningen.

– Vi ivaretar kunder som kjører både Volvo og Ford, og med de gode resultatene som VPS viser, ønsker vi ikke å dele verkstedet inn i egne satsningslag.

Det er derfor naturlig for oss at også Ford-teknikerne, og deres kunder blir med på denne ordningen, forklarer Brøndbo og forteller at alle ansatte er svært positive til den nye måten å jobbe på.

– Det blir en litt annen hverdag for våre teknikere, men alle ser frem vi kommer i gang og har tro på den nye arbeidsmetoden.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Trønder-Avisas redaksjon, men av Trønder-Avisas markedsavdeling.

Trønder-Avisa er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på t-a.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.