Glamox
Gå til

Én etter én slår lyset i rommet seg på. – Vi har også mulighet til å justere så alle slår seg på samtidig, sier Joar Granås fra Elman Levanger.  Foto: Christian Trustrup

Levanger kommune har investert i smart og miljøvennlig belysning

Ved å oppgradere belysningsanlegget på 35 000 m2 bygningsmasse tar Levanger kommune konkrete grep mot klimautfordringene. Samtidig får de redusert strømutgiftene sine betraktelig.

Ved å implementere Glamox Wireless sammen med moderne LED-armaturer ser vi ofte besparelser på over 80% på energiforbruket. Vi kan gjenbruke de eksisterende kablene i bygget, forklarer Glen Møller fra Glamox. – Dette, sammen med et lysanlegg som har lengre levetid enn andre armaturer, reduserer kostnadsbildet for kommunen.

I kommuneplanens handlingsdel for drift ble det satt mål om å legge til rette for bruk av grønn energi og utvikling av ny og bærekraftig energiproduksjon. Via Enovaprogrammet «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg» søkte kommunen om investeringsmidler for Enøktiltak. Prosjektet ble lagt ut på anbud, med fokus på kravene fra Enova. Vinneren av anbudsrunden ble Elman, med produkter fra Glamox, som tilfredsstilte kravene og vel så det. Produktene blir brukt til rehabilitering av eksisterende bygg.

Den lille sirkelen midt i armaturen er sensoren. Den bevegelsessensoren sørger for at lyset dimmes ned eller slås av når et område ikke er i bruk.  Foto: Christian Trustrup

Ser ut som vanlige armaturer

– Dette er et helt nytt system for oss å jobbe med, sier Joar Granås fra Elman Levanger. Han forteller at armaturene ser helt vanlige ut, men den trådløse koblingen korter ned installasjonstiden. – Vi har ikke funnet noen feil med systemet enda, smiler han. Det kan Odd Anders Alstad fra Levanger kommune bekrefte. – Vi har ikke mottatt hverken klager eller tilbakemeldinger etter byttet av armaturer. Det er den beste bekreftelsen vi kan få.

Inne på Levanger Bo- og aktivitetssenter er alt som normalt. Taklyset ser ut som helt vanlige lysarmaturer, men armaturene som monteres er dobbelt så energieffektive som konvensjonell belysning, og gir samtidig et bedre lysbilde i rommene. Armaturene har minimum 120 lumen per watt, sammenlignet med lysstoffrør som klarer maks 70-80 lumen per watt. Én etter én slår lyset i rommet seg på. – Vi har også mulighet til å justere så alle slår seg på samtidig, sier Granås. Til og med lysbryteren har fått en ny funksjon. – Vi installerer små kontrollpanel i rom som har flere funksjoner, slik at man selv kan justere lysstyrken etter behov, forklarer han. – For eksempel «presentasjon lerret» om man er i en klasseromssituasjon.

Martin Bye fra Elman ferdigkobler armaturene på Levanger Bo- og aktivitetssenter.  Foto: Christian Trustrup

Praktisk

Kommunikasjonen mellom armaturene går på radiobølger. Dette gjør at signalene er stabile, samtidig som at man kan plassere armaturene med en større avstand enn ved for eksempel en Bluetooth-løsning. Hvert armatur har en integrert sensor. Ved hjelp av sensorene kan man måle bruken av bygget og vise det i en såkalt «heat mapping». Systemet estimerer det faktiske energiforbruket, foretar automatiske nødlysrapporter og sender også ut beskjed ved feilmeldinger.

Dette gjør systemet veldig fleksibelt, da den kan kobles opp mot andre funksjoner i rommet via det sentrale driftssystemet (SD-anlegg). For eksempel kan man styre at luft, varme og persienner bare blir slått på når rommet blir brukt.

Fra venstre: Joar Granås fra Elman Levanger, Odd Anders Alstad fra Levanger kommune og Glen Møller fra Glamox er fornøyde med jobben de har gjort i gymsalen på Frol barneskole.  Foto: Christian Trustrup

Veldig fornøyde

Regnestykket er enkelt, selv om kostnaden på produktene er litt dyrere enn vanlige armaturer. Ved å oppgradere til et så smart system, så sparer man ofte 85-90% energi. Reduksjonen av strømutgiftene gjør at inntjeningstiden er veldig kort, ofte under 3 år. – Dette gjelder spesielt i industribygg, forklarer Møller, men legger til at inntjeningstiden nesten alltid kommer under 5 år uavhengig av prosjekt.

Inne i kommunen er det bevisst valgt å installere armaturene i bygg med høy takhøyde. Oppgraderingen forenkler arbeidsoppgavene for vaktmesterne, så de slipper å skifte lyskilder som er installert høyt og lite tilgjengelig. Foreløpig er det Skognhallen, Skogn barne- og ungdomsskole, Staupshaugen treningsverksted, Frol barneskole, Halsan barneskole og Levanger Bo- og aktivitetssenter som har fått en rehabilitering, men kommunen legger ikke skjul på at det er planlagt flere prosjekt framover. – Vi jobber nå med et spennende utviklingsprosjekt på Halsan barneskole, smiler Alstad. – Der har vi hatt en innovativ anskaffelse for hvordan vi kan bruke energien mest mulig optimalt. Dette skal vi gjøre ved å bruke maskinlæring i styringssystemet for bygg.

I idrettshallen på Frol barneskole er sensoren ekstern fra armaturene. Dette er for å opprettholde armaturens IP-grad, slik at lampene er motstandsdyktige mot støv og fukt.  

Hva er Glamox Wireless?

Glamox Wireless er et trådløst lysstyringssystem. Det gir kunden mulighet til å programmere og styre armaturene uten at det må legges opp datakabler. Dette er et svært fordelaktig for renoveringsprosjekter hvor man ellers ville ha måttet bruke mye tid og penger på nye kabler. Glamox Wireless er også svært fleksibelt. Man kan enkelt legge til nye lysarmaturer eller omprogrammere eksisterende armaturer. Dette er nyttig når f.eks. nye brukere kommer til eller når man endrer på bruken av et rom.

Hva er et lysstyringssystem?

Lysstyring handler om å kontrollere når, hvor og hvor mye lys som kommer fra et sett med lysarmaturer. På den måten kan man enkelt sikre at lyset slår seg av eller dimmes ned når ansatte går hjem for dagen eller forlater arbeidsplassen for å gå i møter.

For at et lysstyringssystem skal fungere brukes det sensorer. Ved hjelp av bevegelsessensorer kan man sørge for at lyset dimmes ned eller slås av når et område ikke er i bruk. Ved hjelp av dagslyssensorer kan man balansere lyset fra armaturene med dagslys fra vindu slik at man kan redusere energiforbruket når det er god tilgang på dagslys.

Hva er gjort i Levanger kommune?

Ca. 35 000 m2 eksisterende bygningsmasse blir oppgradert med LED-armaturer og Glamox Wireless. Anlegget er programmert slik at lyset skrur seg på/dimmes opp når ansatte eller brukere ankommer. Det skrur seg av 5 minutter etter at bruker/ansatt forlater rommet. I rom med god tilgang på dagslys dempes belysningen når det er lyst ute. LED-lyskildene lever minst fem ganger så lenge som vanlige lysstoffrør og gir dermed mindre avfall og færre arbeidstimer på vedlikehold.

Levanger kommune benytter Glamox Wireless i alle typer bygg. I dette prosjektet oppgraderes skoler, idrettshaller, helsehus og kontorer. Installatøren Elman er meget fornøyde med systemet. Dette er fremtiden – det er enkelt å implementere og programmeres enkelt gjennom et nettbrett.

Les mer om Glamox her:

https://glamox.com/no/historien

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Trønder-Avisas redaksjon, men av Trønder-Avisas markedsavdeling.

Trønder-Avisa er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på t-a.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.