Elektro Nord AS
Gå til

Lader du el-bilen din ulovlig hjemme?

– Jeg vil anta at kun 10-20% av el-bileierne har lovlig lademottak hjemme, sier Svein Vidar Engum, daglig leder i Elektro Nord AS.

– Som eier av ladebart kjøretøy er du nå pålagt å ha tilrettelagt ladeuttak for el-bil og hybrid bil hjemme, selv om du har lader på jobb, forklarer Engum.

Da el-bilbølgen først kom ble ikke sikkerheten rundt ladingen et fokus. Kapasiteten på bilbatteriet var mindre og lading krevde mindre belastning av kabelanlegget å utstyr i den elektriske installasjonen enn det gjør nå.

Regelverket som kom i 2018 sier at du ikke kan lade el-bilen din i vanlig stikkontakt, med ett unntak: I løpet av de første 14 dagene etter et el-bilkjøp har du lov til å lade bilen uten el-billader, om stikkontakten er godkjent av en elektriker til dette bruksområdet.

Knut Morten Anzjøn fra Elektro Nord AS installerer en el-billader til en privatbolig. 

Økt sikkerhet, komfort og besparende

– Nå har bilene større batteri, som krever lengre ladetid. Dette gir en høyere sikkerhetsrisiko, som kan fremprovosere varmgang, forteller han. En el-billader har overvåkning, som forhindrer varmgang ved feil på kabler eller feil i bilen. Engum sammenligner el-billadingen med hvordan vi bruker andre elektroniske hjelpemidler i hverdagen. – Du vasker jo ikke klær og har tørketrommelen på om natta, så hvorfor skal vi stole mer på en stikkontakt som ikke er godkjent til el-billading og har en mye lengre belastning som en vanlig stikkontakt ikke er beregnet for?

I tillegg til sikkerheten er det flere fordeler med å ha el-billader hjemme. Bilen lader raskere, som gjør at bilen kan bli fulladet til du skal bruke den dagen etter. I tillegg er regnestykket enkelt – lading i husveggen hjemme er mye billigere enn på hurtigladere.

– Ladetid på en ny bil i dag med stor batteripakke, som Hyundai Kona med et batteri på 64kWh, Audi E-tron 55 har ett batteri på 95kWh, dette vil gi en ladetid på 30 – 45 timer ved lading på vanlig stikk. Derfor er en vanlig stikk uaktuell og benytte på en moderne elbil, både ut fra ladetid og sikkerhet i forhold til varig belastning og fare for varmgang med i verste fall tilhørende branntilløp, understreker Svein Vidar.

Eksempel tatt fra Hyundai Kona med 64kWh batteri. Ladestasjon gir her en reduksjon i ladetid på 69% 

Forsikring

Pål Rune Eklo, Kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, forteller at avkortning eller redusering av erstatning etter en skade skjer kun om kunden har gjort noe grovt uaktsomt, som må være direkte årsakssammenheng mellom handling og skade.

– Hvert enkelt tilfelle blir vurdert for seg, men har kunden utvist grov uaktsomhet relatert til ladingen av elbilen, vil vi vurdere å avkorte i erstatningen for eventuelle skader både på bilen og bygningene der elbilen har blitt ladet. (etter FAL § 4-9, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-69#KAPITTEL_1-4), forklarer han.

Eklo understreker at de ikke har registrert noen tilfeller så langt der feil lading av elbil har ført til avkortning i erstatningen.

– Selv om det ikke nødvendigvis får konsekvenser for forsikringen, anbefaler vi på det sterkeste å sørge for at en lader bilen riktig. Feil lading av elbiler kan i verste fall føre til brann. Står bilen ved boligen, i garasjen eller garasjeanlegg kan brannen spre seg og forårsake store skader.

Kontinuerlig høy belastning over tid kan skape så mye varme at ledninger smelter og skaper en brann, forteller Eklo. –De fleste har sikkert en dobbelkontakt på husveggen eller i garasjen, men den skal ikke brukes til fast lading. Dette er det nok mange som ikke vet om, eller som vet men ikke bryr seg om. «Det går sikkert bra».

Han forklarer at kontakter beregnet til formålet skal bygges av elektriker for at en skal kunne lade trygt.

Gjensidiges fire gode tips ved lading av el-bil:

  1. Det beste er å installere en ladeboks
  2. Få elektriker til å legge opp en ny kurs på maks 10 ampere. 16 ampere er ikke lov når en bruker vanlig stikkontakt, men OK når en har ladeboks.
  3. Få elektriker til å sjekke at elanlegget har kapasitet til mye lading over tid.
  4. Ladekabelen skal ikke henge i kontakten, som vanligvis kun tåler en belastning på 0,5 kilo. Styringsboksen på ladekabelen veier ofte mellom 2 og 3 kilo.

I fellesgarasjer, rekkehus osv setter du ikke bare deg og dine egne eiendeler i fare, men også de andre som bor rundt deg.

– Som eier av ladebart kjøretøy er du nå pålagt å ha tilrettelagt ladeuttak for el-bil og hybrid bil hjemme, selv om du har lader på jobb, forklarer Svein Vidar Engum, daglig leder i Elektro Nord AS. 

Borettslag

– Å investere i et godt ladeanlegg i borettslag er en investering som betaler seg i fremtiden ved salg og i forhold til markedsverdi, forteller han. Elektro Nord tilbyr kostnadsfri veiledning til styrer i borettslag og gir uforpliktende tilbud på løsninger for lastbalansering. – Det viktig å ha et smart ladeanlegg som begrenser strømforbruk i forhold til total kapasitet i bygget, samtidig som det gir mest mulig ladehastighet i forhold til antall biler som lader samtidig.

Smart-lader

Når man først skal investere i en el-billader så anbefaler Engum å handle en smart-løsning. Differensiert strømpris kommer snart på markedet for alle, og da vil det bli lønnsomt å ha en smart el-billader.

– De nyeste laderne på markedet har APM (Automated Power Management) også omtalt som dynamisk lastbalansering, som får beskjed fra strømmåleren om de kommende strømprisene ett døgn i forkant, forklarer Svein Vidar. – Da vil laderen lade bilen i det tidsrommet som strømprisene er lavest.

Engum forteller at de fleste el-billadere kan oppgraderes med smart-løsningen, men dette vil bli mer kostbart enn produktene som allerede har dette innebygd. Det finnes produkter på markedet i dag som har innebygd 4G SIM og kostnadsfritt data abonnement for å slippe utfordringer med manglende WIFI dekning eller ekstra kabling for smart funksjon.


Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Trønder-Avisas redaksjon, men av Trønder-Avisas markedsavdeling.

Trønder-Avisa er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på t-a.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.