Sprek Treningssenter
Gå til

Riktig kompetanse gir trygghet

Mennesker er bedrifters viktigste ressurs, og bør behandles deretter. Derfor vil Sprek Bedrift hjelpe bedrifter med å legge til rette for god helse hos de ansatte.

Sprek Bedrift tenker at mennesker er bedrifters viktigste ressurs, og at de bør behandles deretter. Studier innen helse og produktivitetsforskning konkluderer med at kostnadene forbundet med dårlig livsstil er store og økende, både innen sykefravær og sykenærvær. Kostnadene øker år for år om livsstilen opprettholdes og tiltak som sikter mot å stoppe tidlig utvikling av helserisiko er utvilsomt en god investering både på kort og lang sikt.

Vi ønsker å hjelpe bedrifter med å tilrettelegge for trivsel, bevegelsesglede og god helse hos de ansatte, og tilbyr skreddersydde løsninger for trening og oppfølging på individ- og gruppenivå, innen kategoriene ernæring, gruppetrening, individuell trening og behandling av naprapat eller fysioterapeut.

Aasen Sparebank

Da Aasen Sparebank i 2017 hadde et ønske om å bli en sprekere arbeidsplass var Sprek Treningssenter en naturlig sammarbeidspartner. At vi to år senere fortsatt har tilnærmet like mange ansatte på trening som i oppstarten, samt effektene det har hatt på trivselen og produktiviteten på arbeidsplassen, bekrefter at vi gjorde det riktige valget sier Bjørn Asle Hynne, administrerende banksjef i Aasen Sparebank.

I samarbeid med tillitsvalgte og personalansvarlige, ønsket Hynne å se på hva som kunne øke felleskapsfølelsen på arbeidsplassen, og å skape en tydeligere «vi-kultur». Nå, 2 år senere er den ukentlige gruppetimen et naturlig møtepunkt for mange av de ansatte. Dette har styrket fellesskapet på tvers av avdelinger og ulik alder samtidig som kontakten mellom de som ¨naturlig sett¨ ikke treffes i arbeidshverdagen har økt. Trivselen og energien på jobb har definitivt økt det siste halvannet året, og det tulles og flires mye både på og omkring treningen, nevner Hynne.

Stor variasjon i utgangspunkt

Deltakerne på gruppetimen er mellom 20 og 65år, og hadde svært ulike forutsetninger da vi startet. Derfor er det ekstra gøy å se hvor fint det lar seg gjøre å trene sammen tross forskjellene i nivå og mål for treningen. I tillegg til den ukentlige fellesøkta på onsdager, har alle fått individuell treningsplan og veiledning, tilpasset den enkeltes behov. Alle ansatte har tilbud om rabatterte medlemskap, hvor banken legger inn en motivasjonsfaktor og dekker medlemskapet ut fra hvor mye som trenes. Da blir det en vinn, vinn situasjon.

Sprek har fra dag én fulgt oss opp og tilrettelagt treningen til våre ansatte på en meget god og inspirerende måte, som jeg tror er en medvirkende årsak, sammen med økt samhold på arbeidsplassen til at så mange fortsatt klarer å holde treninga i gang, røper Hynne.

Helsefordeler, økonomi og sykefravær

Aasen, har lenge vært en bedrift med lite sykefravær, men både ledelsen og enkeltindivider opplever at treningen virker forebyggende på sykefraværet - kanskje særlig for de eldste ansatte. Flere i kollegiet uttrykker, at de gjennom trening er bedre rustet til å stå lenger og fullt i arbeid, som en konsekvens av at treningen gir dem en helsemessig gevinst. For eksempel nevnes det at de sover bedre og har mindre vondter, noe som gir de mere overskudd til jobben.

Når det gjelder kostnader ift. oppstart og dekning av løpende medlemskap som banken dekker og ser dette mot gevinsten rent økonomisk, er regnestykket enkelt mener både Hynne og hovedtillitsvalgt. Full sponsing av treningen for en enkelt ansatt, gir oss en utgift på 5200kr pr år . Dette tilsvarer maks to sykedager, noe vi garantert sparer inn ift økt trivsel og energinivå.

I tillegg til de rent økonomiske innsparingene, kommer også andre helsegevinster som bedre søvn, mer overskudd, bedre utholdenhet og mindre «vondter» som for de fleste kan ses i sammenheng med mulighet til å yte mer de timene en er på jobb. De gode tallene til Aasen Sparebank har i alle fall ikke gått nedover de siste to årene, og selv om ikke dette kan tilskrives treningen alene, mener vi å tro at det i det minste har en viss innvirkning.

Aasen fortsetter utvilsomt treningsprosjektet videre, og målet for 2020 er å få med de siste som enda ikke har kommet skikkelig i gang. I tillegg har vi satt oss et felles treningsmål, som vi håper er med å motivere alle til videre innsats på trening. Det viktigste er uansett å ufarliggjøre treningen, og å spre budskapet om at trening er noe alle får til. Flere av våre ansatte er gode eksempel på dette, og det er flere som har gått fra å aldri ha trent på et senter tidligere, til nå å være der opptil flere ganger i uka!

Aasen sparebank utfordrer flere arbeidsgivere til å vurdere å delta i et felles tak om å få flest mulig inn i aktiv trening. Det styrker både de ansatte og bedriften, i tillegg til å være viktig i et samfunnsperspektiv.

Enten du vil øke effektiviteten eller ivareta de ansattes helse.

Dagens arbeidsliv krever ansatte med god helse og høy arbeidskapasitet. Inaktivitet, mangelfullt kosthold og stress forårsaker livsstilsykdommer som øker fravær og reduserer prestasjonsnivået på jobb. Tiltak som stimulerer til en mer aktiv livsstil vil kunne gi positiv effekt mot blant annet overvekt, muskel- og skjelettplager, stress, lettere psykiske plager og søvnproblemer. Dette vil selvfølgelig komme både bedriften og den enkelte til gode.

Sprek Bedrift tar folkehelsa på alvor, og ser bedrifter og arbeidsplasser som en viktig arena for helsefremming. Vi veileder bedrifter til hvordan de kan tilrettelegge for mer aktivitet og bedre helse for de ansatte, og følger videre opp for at bedriften skal kunne gjennomføre aktivitetstiltak i praksis. Bærekraft i arbeidsstokken handler ikke bare om at den enkelte skal oppleve å være like frisk når en går fra jobb som i det en kommer på jobb, men også at en opplever å ha en robust kropp som tåler å stå i arbeid i mange, mange år.

VISSTE DU AT SPREK BEDRIFT TILBYR:

  • Veiledning rundt helsefremming og tilrettelegging for fysisk aktivitet
  • 8-ukers oppstartspakker som hjelper bedrifter å komme i gang - både på individuelt og gruppenivå
  • Lukkede gruppetimer for bedrifter
  • Kurs innen motivasjon, ernæring og aktivitet
  • Bedriftspakker med rabatterte medlemspriser
  • Ernæringsveiledning
  • PT - individuelt eller i gruppe
  • Rask behandling av muskel- og skjelettplager hos vår fysioterapeut og naprapat

Ta kontakt med oss på post@treningssenter.no eller tlf: 740 70 350 for en prat om du vil finne ut hvordan din bedrift kan jobbe mot å bli litt sprekere.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Trønder-Avisas redaksjon, men av Trønder-Avisas markedsavdeling.

Trønder-Avisa er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på t-a.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.