Ansatte positive til SINTEF-fusjon

De ansatte i Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) er positive, og hilser en mulig fusjon med SINTEF velkommen.