(Trønderdebatt)

Mitt navn er Torbjørn Aas, og du kjenner ikke meg. Jeg jobber som direktør for NAV Trøndelag. NAV er som du vet organisert som et likeverdig partnerskap, hvor alle norske kommuner og staten i fellesskap «eier» NAV.

Jeg leste din kommentar på Trønderdebatt om å legge ned NAV.

Les også

En overmoden debatt: Legg ned NAV.

Det er jobben din å mene, og jeg tenker at det er helt uproblematisk at du eller andre mener at man bør legge ned NAV. Du har også helt rett i at NAV ikke har gjort, gjør, eller kommer til å gjøre alt helt perfekt. Men du skal vite at vi jobber hardt for å få det til likevel.

Du skriver at din kommentar ikke er en dom over de flinke folka som jobber i NAV. Men det oppfattes slik av de flinke folka som jobber i NAV. Jeg har fått tilbakemeldinger fra ansatte som opplever at de omtales på en fordømmende måte.

I NAV Trøndelag jobber det nesten 1000 ansatte, fordelt rundt i 38 kommuner. Dette er de som sørger for at vårt felles sikkerhetsnett fungerer, og at mange tusen av oss får mye god og helt nødvendig hjelp. Dette kan for eksempel være innenfor de kommunale sosiale tjenestene, trygdeytelser, arbeidsformidling eller tilbakeføring til arbeid etter sykdom.

Visste du for eksempel at NAV Trøndelag i 2022 formidlet 3400 trøndere inn i arbeidslivet, og på den måten bidro til omtrent 3400 menneskers mulighet til å få et bedre liv? Dette er også et godt tips som grunnlag for flere spennende saker i Amedias trønderske aviser.

Vi i NAV skal lytte til kritikken vi får for å bli bedre. Men kanskje kritikerne våre også kan ha nytte av å lytte til oss? Jeg inviterer derfor deg, Snorre Valen, på besøk til oss i NAV Trøndelag for å høre og se hvordan vi jobber.

Ta gjerne kontakt med meg, så blir vi enige om når du kan komme på besøk til oss.

Jeg håper du takker ja, Snorre. Velkommen til oss!