STJØRDAL/TRONDHEIM: E6 har vært stengt ved Stavsjøtunnelen siden onsdag etter at et ras sperret vegen, og Nye veier opplyste søndag ettermiddag at E6 og tunnelen ville åpne i løpet av søndag ettermiddag/kveld.

Noen timer senere kom kontrabeskjeden – E6 kan ikke åpnes igjen før tunnelen kan sikkerhetsgodkjennes.

Krevende situasjon

– Statens vegvesen er ansvarlig tunnelforvalter. Vi kan foreløpig ikke garantere at sikkerhetssystemene som skal ivareta trafikantene ved eventuelle hendelser i tunnelen vil fungere tilfredsstillende. Det jobbes intensivt med dette. Åpning av tunnelen må derfor utsettes inntil dette er i orden.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi forstår at det har vært en krevende situasjon for trafikantene når en så sterkt trafikkert veg som E6 ved Trondheim er stengt. Både trafikksikkerhet og forutsigbar framkommelighet er viktig for Statens vegvesen. Dette er ivaretatt når E6 er åpen for normal trafikk, sier prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen.