Søketips
  • Bruk helst nettleseren Mozilla Firefox, som har vist seg mest stabil ved arkivsøk.
  • Arkivsøket skal ha fullt fritekstsøk, men vær oppmerksom på at det i starten mangler noen funksjoner som bruk av og/eller og (stjerne).
  • Vær oppmerksom på at du må bruke store bokstaver der det skal brukes store bokstaver, eksempelvis vil ikke "john lennon" gi treff på John Lennon.
  • Hermetegn eller klammer gir deg et avgrenset søk på eksempelvis "Ola Nordmann" og "Samvirkelaget Steinkjer".
  • Avgrens gjerne søket ditt ved å bruke kalenderfunksjonen til å sette dato fra-til.
  • All tekst er ocr-lest ved digitaliseringen, og særlig for de eldre avisene kan denne være av svært varierende kvalitet, og enklere blir det ikke ved ocr-lesing av gotisk skrift som opptrer langt ut på 1900-tallet.
  • Hvis du skal søke opp en enkeltutgave for en spesifikk utgivelsesdato, kan du skrive inn denne datoen både i fra og til-feltet og søke etter hvilket som helst mye brukt norsk ord, for eksempel en preposisjon eller et pronomen. Da vil du få treff på alle sidene av den eller de avisene som ble utgitt denne dagen. Du kan da skrive ut eller lagre hele denne avisen på din PC.
  • For å kunne søke med iPad, anbefaler vi at dere benytter denne appen.