Arnstad i nord, Borten Moe i sør

Marit Arnstad er mer enn klar for å endre norsk politikk. Lørdag ble hun enstemmig valgt som så mange gang tidligere, valgt til partiets førstekandidat i Nord-Trøndelag.