Krever omkamp for barnehjemsbarn

Opposisjonen i Levanger ber om ny behandling av kommunal vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg.

  Foto: Scanstockphoto

Nyheter

I en interpellasjon til kommunestyret i Levanger om en måneds tid, retter opposisjonspartiene Høyre, Venstre, Sv, Frp og KrF et spørsmål til ordfører Robert Svarva (Ap) om å få gjenopååtatt saken om vederlagsordning for tidligere barnehjemsbarn som har vært utsatt for offentlig omsorgssvikt.

Saken avvist

Sist gang saken ble diskutert politisk i Levanger gikk formannskapet i 2009, med seks mot tre stemmer, inn for ikke å opprette en kommunal billighetserstatning. Flertallet konkluderte med at den urett mange barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for er et statlig ansvar.

Forslaget om å sende saken til kommunestyret ble også avvist med seks mot tre stemmer.

I interpellasjonen peker opposisjonspartiene på at Stortinget i sin behandling av saken, klart og tydelig har sagt at det er både et statlig og et kommunalt ansvar.

"Kommunene har et ansvar fordi det var kommunene som hadde myndighet i disse sakene. Med myndighet følger også ansvar. Institusjonene var statelig drevet, men det var kommunen som plasserte elever her, igjennom skolestyrer. Mange av disse barna ble feilplassert og uriktig stemplet som evneveik", heter det i interpellasjonen.

180 kommuner har sagt ja

Også KS i Nord-Trøndelag har bedt alle kommuner i fylket om å akseptere en erstatningsordning, og har laget vedtekter for en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernetsomsorg før 1.januar 1993. Det er opp til den enkelte kommune å følge opp saken i sin kommune.

Så langt har 16 kommuner i Nord-Trøndelag blitt med på oppreisningsordningen. Opposisjonspartiene i Levanger peker på at alle kommuner i Sør-Trøndelag har blitt med på en vederlagsordning. Tidsfristen for å bli med er inneværende år. Totalt skal 180 kommuner i Norga ha gått inn for en slik ordning.

- Hvorfor skal vi fraskrive oss dette ansvaret? spør opposisjonen, som avslutningsvis ber om å få saken opp til politisk behandling i kommunestyret.