Brusvespillet vender tilbake

20 år etter at Brusvespillet i Levanger sist ble satt opp, jobbes det med en nypremiere – planlagt til 7. juni 2013.

  Foto: Per-Magne Midjo

Kultur

– En kjempeidé. Brusvespillet bidro til å skape en aktivitet på Brusve gård som savnes. Derfor setter vi stor pris på initiativet og håper det blir gjennomført, sier styreleder Kjellrun Støp i Bymuseet i Levanger som forvalter Brusve gård.

– Dette blir noe å glede seg til. Ennå befinner vi oss bare på planleggingsstadiet og er ikke helt i mål med detaljene. Det vi kan si nå er at vi ikke kommer til å sette Brusvespillet i sin helhet allerede neste år. Det kommer forhåpentligvis ett år eller to senere, forteller Leiv Ramfjord, som komponerte musikken og sitter i interimsstyret for Brusvespillet sammen med Kjellrun Støp.

Privat initiativ

De tre andre i interimsstyret er Annar Johansen, Elin Børve og Kristin Winje Rørstad. Det var de to siste som tok initiativet til en nypremiere og som satte i gang prosessen.

– Noe vi gjorde som privatpersoner. Bak initiativet ligger et ønske om å skape en lokal tilhørighet gjennom aktivitet i tilknytning til Brusve og Levangers historie. Vi er godt i gang med arbeidet, men har vel funnet ut at vi det første året kommer til å fokusere mest på musikken og speile handlingen gjennom utvalgte scener. Men nøyaktig hvor vi lander, er for tidlig å si, sier Elin Børve.

Brusvespillets nypremiere 7. juni neste år, vil arrangeres som et bærende element under Kulturuka. Tidlig på nyåret kaller interimsstyret for Brusvespillet inn til informasjonsmøte for kommunens teatergrupper og kor. Dette for å kunne gjennomføre produksjonen ved hjelp av lokale krefter i alle ledd.

Etterlyser kostymene

Brusvespillet, slik det ble satt opp i 1992 og 1993, tok for seg døgnet da kong Carl Johan besøkte Brusve gård i forbindelse med åpningen av den nye mellomriksveien over Skalstufjellet ned til Verdal. Manuset ble skrevet av Asbjørn Hallen basert på lokalhistoriske materiale som han selv gravde fram – et solid utgangspunkt for å gi Levanger et levedyktig historisk spill.

Men av forskjellige årsaker ble Brusvespillet lagt ned etter to år. Nå hentes det fram igjen.

– Like lett blir det ikke å hente fram kostymene som ble sydd til oppsetningen for 20 år siden. De ble hengende her på Brusve etterpå, men er med årene blitt brukt i mange andre oppsetninger over hele kommunen. Nå er det ingen igjen her på gården og ikke vet vi hvor de befinner seg. Er det noen som vet det, så ta kontakt, ber Kjellrun Støp.

Embetsgård

Fra 1803 til 1883 var Brusve gård embetsgård for lensmennene Bardo Westrum, Ole Lynum og Bernt Oluf Lynum. I tillegg var Brusve et betydelig gårdsbruk. I folketellingen i 1835 er det oppført hele 11 tjenestefolk på gården. Eldre bilder viser mange store og små uthusbygninger rundt tunet. Nå står bare låna og stabburet igjen.

På slutten av 1800-tallet het eieren Peter Holst, oberstløytnant, senere stortingsmann og statsråd. Valget av utsendinger fra amtet til Eidsvoldssamlingen i 1814 foregikk på Brusve.