Nærmer seg skoleavgjørelse

Ordføreren har satt strek. Politikerne i Levanger nærmer seg votering i skolesaken.

  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Etter at utsettelsesforslaget fra Venstre, Høyre, Frp og SV ble nedstemt, har debatten rullet gått videre om OU-saken (organisasjonsutvikling), hvor skolestrukturen har vært det heteste temaet.

Beslutning for framtida

KrFs Jann Karlsen understreket i sitt innlegg at politikerne sitt mandat er å se på helheten.

- Alle kan ikke få det slik de ønsker. Vi skal beslutte for framtida, selv om vi ikke vet alt, sier Karsen.

Han peker på at bakgrunnen for OU-prosessen har vært å se på områder hvor kommunen kan spare penger i framtida.

- Pengene vi sparer vil komme alle innbyggerne i kommunen til gode, påpekte Karlsen.

Tilhørere på gangen

Ut fra debatten og engasjementet på forhånd, kunne man kanskje forvente stappfull tilhørerbenker i den relativt trange kommunestyresalen i Levanger.

I starten av møtet var det ikke møtt opp flere enn åtte-ti tilhørere, men utover møtet har langt flere tatt plass i den trange kommunestyresalen. Noen tilhører har også tatt plass på gangen.

Ny ungdomsskole

I formannskapsmøtet 28. november sa flertallet av politikerne ja til ny ungdomsskole på Røstad.

Det forslaget innebærer at barneskolene i Okkenhaug og på Mule legges ned, og at ungdomsskolene på Frol og Nesset slås sammen til en ny ungdomsskole, foreslått bygget på Røstad.

Tuv barneskole foreslås nedlagt, og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit, dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.

Nesheim barneskole legges ned, og flyttes over til lokalene til Nesset ungdomsskole, som også må bygges ut.

I løpet kommunestyremøtet har Ap foreslått å legge til et punkt om at kommunen også må se på trafikksikkerheten ved endring i skolestrukturen.

Foreslår Ytterøy-flytting

Høyre har foreslått at ungdomsskoleelevene på Ytterøy flyttes til en ny ungdomsskole på Røstad.

- Effekten av innsparingen blir 25 prosent større hvis ungdomsskoleelevene fra Ytterøy flytter, påpekte Einar Bangstad (H).

Store investeringer

Hele skolesaken er en del av kommunens investeringsplan. Kommunen er beredt til å investere for 800 millioner de kommende årene.