- Alternativet er mer eiendomsskatt

Ap forsvarer skolekutt på Mule, Okkenhaug og Tuv.

  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Arild Børseth (Ap) mener politikerne må se helheten for alle innbyggerne i kommunen, og forsvarer med det de ventede skolekuttene som nå diskuteres i Levanger kommunestyre.

Blant annet sier han det vil være uansvarlig å beholde skolene i Okkenhaug og på Mule.

- Eneste alternativ er å øke eiendomsskatten, men det ønsker vi ikke. Det har vi gått til valg på, påpeker Børseth.

Her er skoleforslaget:

Børseth argumenterte fra talerstolen for Aps mening i skolesaken, som er bortimot identisk med rådmannens forslag:

  • Ny ungdomsskole på Røstad, med elever fra Frol og Nesset.
  • Mule og Okkenhaug skoler legges ned. Elevene overføres til Frol.
  • Tuv skole legges ned, og elevene overføres til Skogn eller Ekne.
  • Nesheim skole legges ned, og elevene flyttes til lokalene til Nesset ungdomsskole, som også trenger en utvidelse.

Krever tryggere skolevei

Ap-politikerne fremmet i møtet også et punkt som skal ivareta trafikksikkerheten:

"Kommunestyret forutsetter at nødvendige trafikksikkerhetstiltak vektlegges"

Bakgrunnen til det skyldes nok mange protester fra Nesset, som mener skoleveien til ungdomsskolen på Røstad vil bli farlig. Med et slikt forslag tar Ap brodden av noe av kritikken mot Røstad-skolen.

- Vi er helt sikre p åat trafikksikkerheten vil bli ivaretatt, sier Børseth.