Slik blir den nye skolestrukturen

Kommunestyret i Levanger har bestemt seg for å bygge ny ungdomsskole Røstad.

  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Politikerne i Levanger har, etter en nesten tre timer lang debatt, omsider kommet fram til et vedtak i OU (organisasjonsutvikling)-saken, hvor den framtidige skolestrukturen har vært det mest omtalte temaet.

Slik blir skolestrukturen

  • Kommunestyret vedtok onsdag kveld å legge ned barneskolene på Mule og i Okkenhaug. Elevene overflyttes til Frol. Et enstemmig kommunestyre forutsetter at nødvendig trafikksikkerhetstiltak iverksettes.
  • Det skal bygges ny ungdomsskole på Røstad, hvor elever fra Frol og Nesset skal gå. Ytterøy får beholde ungdomstrinnet.
  • Tuv skole legges ned, og elevene overflyttes til Skogn eller Ekne.
  • Elevene ved Nesheim skole overflyttes til lokalene til Nesset ungdomsskole som også må bygges ut.

Senterpartiets forslag om å slå sammen skolene på Mule og Okkenhaug, og dermed droppe utbygging av ny ungdomsskole, fikk 11 stemmer.

Høyres forslag om å flytte ungdomsskoleelevene til den nye ungdomsskolen Røstad falt, etter at forslaget fikk bare fire stemmer.

Si din mening i kommentarfeltet.