Avviser klage fra Naturvernforbundet igjen. Nå vil de søke om flere glassigloer.

Glassigloen på Trones i Verdal har avlet både positiv omtale og kritiske klager. Nå vil Mette Rostad sette opp to igloer til.