Avviser klage fra Naturvernforbundet igjen. Nå vil de søke om flere glassigloer.

AVVISER KLAGE: Fylkesmannen har avvist den siste klagen på glassigloen på Trones fra Naturvernforbundet. Mette Rostad har ventet på avgjørelsen, og kommer nå til å søke om to nye igloer.

AVVISER KLAGE: Fylkesmannen har avvist den siste klagen på glassigloen på Trones fra Naturvernforbundet. Mette Rostad har ventet på avgjørelsen, og kommer nå til å søke om to nye igloer. Foto:

Glassigloen på Trones i Verdal har avlet både positiv omtale og kritiske klager. Nå vil Mette Rostad sette opp to igloer til.

DEL

VERDAL: Naturvernforbundet har flere ganger klaget på kommunens godkjenning av glassigloen på Trones – «Trones Eye». Senest i juni i år, etter at planutvalget gjentok sitt forrige vedtak etter en runde med klagebehandling hos Fylkesmannen.

Men også dette vedtaket ble påklaget, og endte hos Fylkesmannen. Nå har statens fylkesadministrasjon konkludert med at igloen kan stå.

Evig klagegang – stor suksess

Historien om den 10-15 kvadratmeter store glassigloen i strandkanten på Trones vil altså ingen ende ta.

  • Grunneierne Mette og Aage Rostad satte opp glassigloen i strandkanten på Trones allerede sommeren 2019, og søkte deretter om to års midlertidig plassering i september 2019.
  • Rådmannen anbefalte avslag, men planutvalget innvilget søknaden i november 2019.
  • Så klaget Naturvernforbundet i Verdal på politikernes begrunnelse, og etter å ha blitt avvist i kommunen endte saken hos Fylkesmannen. Som mente kommunen hadde begrunne t vedtaket feil, og opphevet dermed vedtak i februar 2020.
  • Kommunens planutvalg behandlet søknaden på nytt i april i år, og vedtok på nytt å innvilge søknaden.
  • Nok en gang klaget Naturvenforbundet på vedtaket, og ble avvist i kommunen. Dermed gikk klagen igjen til Fylkesmannen.
  • Nå har Fylkesmannen sett på saken på nytt, og konkluderte ved månedsskiftet september at godkjenningen er i orden og at igloen kan stå.

– Den første sommeren var det ikke fullbooket, men bra med besøk. I sommer har det vært helt enormt. Det har knapt vært en ledig natt, og vi er fullbooket til langt uti november, sier Mette Rostad til Trønder-Avisa.

Vil ha to igloer til

Ordlyden i kommunens tillatelse er slik: «Tillatelsen begrunnes med at tiltaket er midlertidig i to år, og er nyskapende for reiselivet på Innherred. (...) Hvis tiltaket plasseres utover 2 år kreves ny søknad og tillatelse.»

Allerede i sommer signaliserte Rostad at hun ønsket å sette opp to nye igloer, men ble enig med kommunen om å vente til Fylkesmannen hadde avgjort klagebehandlingen. Nå er altså denne avgjort, og Rostad tydelig.


VIL HA TO TIL: Mette Rostad vil ha ytterligere to glassigloer på Trones i Verdal.

VIL HA TO TIL: Mette Rostad vil ha ytterligere to glassigloer på Trones i Verdal. Foto:


– Vi ser tydelig at dette har vært en suksess, og at det er både behov og marked for to igloer til. Vi kommer nå til å søke om å få sette dem opp til våren 2021, sier hun.

– Tror du Naturvernforbundet vil la det gå forbi i stillhet?

– Vi får se hva som skjer. Det er fint med debatt, men vi kan nå dokumentere etterspørselen, og at det ikke har påvirket allemannsretten. Det har aldri vært så mye folk i området her før som nå. Og det er ikke folk som ligger over, men som vil se hvordan det ser ut, sier hun.

Ikke for alltid

Rostad vil også søke om midlertidig plassering av de to andre igloene.

– Men vil ikke tre installasjoner bety en noe mer varig plassering?

– Tja. Det er ikke snakk om permanente strukturer. De settes oppå marka, og er lette å demontere og fjerne – uten særlig fotavtrykk, sier hun.

Rostad er også tydelig på at denne formen for overnatting – såkalt «glamping» – trolig er et fenomen som en eller annen gang vil gå over.

– Det varer nok ikke evig. Samtidig er det ikke sikkert vi ønsker å drive med dette til evig tid. Derfor søker vi nok en ny midlertidig dispensasjon.

Fylkesmannen skeptisk til varig tiltak

For øvrig avslutter Fylkesmannen sin avgjørelse med en bemerkning i forbindelse med at Naturvernforbundet påpeker at det «er en kjent sak at grunneierne ønsker å utvide med flere igloer».

– I lys av dette finner finner Fylkesmannen grunn til å komme med noen avsluttende bemerkninger, skriver de.

De summerer deretter opp enkelte paragrafer i plan- og bygningsloven, og presiserer at dersom tiltaket (igloen(e), journ.anm.) skal plasseres i mer enn to år vil være å anse som et varig tiltak som ikke kan være i strid med arealbestemmelsene. Som i dette tilfellet er landbruk, natur og friluft (LNF).

«I den anledning er det verdt å merke seg at det er den totale varigheten av tiltaket som vil være avgjørende for om tiltaket kan anses som midlertidig. Dette innebærer at et tiltak som har vært godkjent plassert i 2 år, ikke kan omsøkes på nytt som et midlertidig tiltak, selv om det skal oppføres med endret plassering, volum eller antall på eiendommen. Dette vil kunne anses som en omgåelse av plan- og bygningsloven», avslutter Fylkesmannen.

Trenger ansatte

På grunn av midlertidigheten har Rostad drevet Trones Eye som hobby, men dersom de får ytterligere to igloer ser hun behov for å formalisere driften med et selskap.

– Vi har hatt litt hjelp på booking og drift, men vi må nok ansette noen spesifikt dersom vi skal drive tre igloer, sier hun.

Flere enn tre igloer er ikke aktuelt, dette for å holde tilbudet eksklusivt nok. Ifølge Rostad var fordelingen av gjester fram til koronaen omtrent 50/50 utlendinger og nordmenn.

– Etterpå har det vært mye lokalt, og kjernekundene er gjerne fra Trondheim, sier hun og ser altså fulle kalendere til langt uti november.

– Blir ikke det en kald opplevelse for gjestene?

– Neida, igloen er oppvarmet og vintersesongen er spesielt flott i iglo, sier Rostad.

Artikkeltags