Barnehage frykter de må avvikle driften dersom kommunen ikke overtar

Styret i Follafoss barnehage SA har søkt om kommunal overtakelse av barnehagedriften.