Gå til sidens hovedinnhold

Beredskapen må styrkes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

På lederplass i Trønder-Avisa 03.07.21 gjøres det et stort poeng ut av at undertegnede har gått fra å være motstander til akuttbil, til å bli positiv til å prøve ut en slik løsning; «Nå har man imidlertid kommet så langt at Inderøy har sagt ja til å prøve ut akuttbilen, i den forbindelse er det positivt at Inderøyordfører Ida Stuberg (Sp) nå sier at hun er positiv til det nye tilbudet, og at det vil styrke beredskapen i kommunen. Det har hun ikke alltid vært». I beste fall så kan dette betegnes som unyansert fra T-A, men jeg tenderer mot å kalle det historieløst – og tatt ut av sammenheng, og vil benytte oppspillet fra T-A til å redegjøre for det.

Da kommunene Rissa og Leksvik ble slått sammen, ønsket de å bli en del av St.Olav sitt opptaksområde – noe som medførte at ambulansestasjonen som først og fremst dekket Fosen-delen av gamle Nord-Trøndelag, inkludert Mosvik, kunne komme til å bli virksomhetsoverdratt fra Helse Nord-Trøndelag (HNT) og over til St.Olavs. Både HNT og Inderøy kommune arbeidet med å overbevise St.Olavs hospital og Helse Midt-Norge (HMN) om at ambulanses i Leksvik burde forbli i HNT sitt nedslagsfelt av hensyn til innbyggerne på Innherred. Det å miste denne ambulansen ut av flåten til HNT, mente vi, ville få betydning ettersom Innherred har den laveste ambulansekapasiteten pr innbygger. Vi ble møtt med at det ikke ville skje endring for innbyggerne på Innherred, selv om ambulansen stasjonert i Leksvik ble virksomhetsoverdratt til St.Olavs hospital. Siste forsøk fra min side, i tillegg til mye annet, ble gjort i form av sms til styreleder i forkant av styremøtet der endringen ble besluttet; Hei. I deres styremøte i dag skal endret opptaksområde behandles, som følge av kommunereform. Jeg anmoder deg som styreleder å vurdere hvorvidt en såpass alvorlig reduksjon av ambulansetjenestene for Helse Nord-Trøndelag blir en god løsning for innbyggerne i dette opptaksområdet. Jeg er oppriktig bekymret med tanke på dekningen i egen region, Innherred, og de øvrige delene av Helse Nord-Trøndelag ettersom det å ta ut en eller to ambulanser av denne «flåten» påvirker totaltilbudet…… Jeg har forståelse for at dere har en krevende behandling i dag, og håper dere etterspør faglige vurderinger og konsekvenser ved å følge innstillingen, og at du ser en ekstra gang på høringsuttalelsene fra kommunene».

Det å kjempe for å beholde en ambulanse i flåten til HNT blir i T-A sin lederartikkel synonymt med at man er motstander av en akuttbil, vel, jeg synes det blir for enkelt.

På slutten av prosessen opp mot HMN fikk vi solgt inn at vi ønsket oss et forsøk med utprøving av akuttbil som et kompenserende tiltak. HMN besluttet virksomhetsoverdragelse med virkning fra 01.01.20. Nå er det godt dokumentert at frykten for at ambulansen i Leksvik i større grad ville betjene nedslagsfeltet til St.Olavs har blitt en realitet!

I styrevedtaket ble det lagt til grunn at det skulle settes inn kompenserende tiltak for å avhjelpe bortfallet av en ambulansestasjon. Nå til høsten 2021 ser det ut til at så skjer, og ja – det vil utvilsomt bli et bedre tilbud til innbyggerne i Inderøy og på Innherred enn å ikke ha denne akuttbilen, sånn som situasjonen har blitt.

Jeg har flere ganger tatt til orde for at vi må ha en helhetlig gjennomgang av den samlede beredskapen her til lands, på tvers av politi, brann og helse, for å forvisse oss om at det kommer hjelp innen rimelig tid når behovet oppstår uavhengig av om en bor i by eller på bygda. Det kan godt være at en mer utstrakt bruk av akuttbiler som den vi nå får stasjonert på Inderøy er en del av svaret på framtidas utfordringer, og jeg står ved at vi må høste erfaringer og anvende dem konstruktivt framover. Jeg ønsker meg likevel en bredere og mer helhetlig tilnærming, og at Sp får støtte til å sette ned en Totalberedskapskommisjon etter stortingsvalget til høsten.

Kommentarer til denne saken