Covid-19-marerittet: Ingen var i risikoguppen. Alle ble syke. Mange sliter fremdeles