Covid-19-marerittet: Ingen var i risikoguppen. Alle ble syke. Mange sliter fremdeles

De er mellom 23 og 63. Ingen hadde underliggende sykdommer. Mange sliter fremdeles, måneder etter at de ble smittet med koronavirus.