↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

74 01 99 90

Besøksadresse

Moafjæra 8A
7606 LEVANGER
 1. Beskrivelse

Advokatene Salberg, Kjeldstad, Hatlinghus og Hegsethtrø

Advokatene Salberg, Kjeldstad, Hatlinghus og Hegsethtrø er en videreføring av våre tidligere advokatpraksiser i bl.a Advokathuset Levanger. Vi flyttet inn på Moan i 2015, og kan bistå både næringsliv og privatpersoner i hele Innherred. I tillegg er vi samarbeidsadvokater for Norges Bondelag. Kom gjerne innom våre lokaler i Moafjæra 8.

 

Pål Inge Salberg

Bakgrunn

 • Cand jur. Universitetet i Oslo 1984
 • Juridisk konsulent hos fylkesskattesjefen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Advokatfullmektig og advokat ved meglerforetak
 • Advokat tilsluttet advokatfellesskap og advokat i egen praksis fra 1993

 
Rettsområder

 • Fast eiendom rettsforhold: Overdragelse, eiendomsoppgjør, kontrakter, leie, avhending, naboforhold, bygningsrett, ekspropriasjon.
 • Arverett og skifterett
 • Barnevern
 • Familierett: Barnefordeling, samboerforhold, skifte, ektepakt
 • Kontraktsrett
 • Forretningsjus

 

 Ingunn Kjeldstad

Bakgrunn

 • Cand jur 1994 Oslo Universitet
 • Byfogden i Oslo, namsmanns avd 1994 2000
 • Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag 2000 2003
 • Advokatfullmektig Advokathuset Levanger 2003 2006
 • Egen praksis 2006


 Rettsområder

 • Strafferett: Fast bistandsadvokat for Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett
 • Familierett/barnefordeling
 • Arverett/skifterett
 • Barnevern
 • Bolig- og husleierett
 • Bobestyrelse konkurs- og dødsboer

 

Amund Hatlinghus

Bakgrunn

 • Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1996
 • Politiadvokat Namdal og Inntrøndelag politidistrikt, 8 år
 • Spesialrevisor, Fylkesrevisoren i Nord-Trøndelag 2000 2002
 • Advokatfullmektig, Advokatfa. Christensen, Lindsetmo & Ertsaas 2002 -2003
 • Bonde / Selvstendig næringsdrivende 2005 d.d.
 • Egen advokatpraksis fra 2014

 
Rettsområder

 • Forretningsjus: Kontraktsrett, selskapsrett, entrepriserett, panterett mv.Jord- og skogbruk, tilknyttede næringer
 • Jord- og skogbruk, tilknyttede næringer: Ekspropriasjon, skjønn, jordskifte, odelsrett, generasjonsskifte, overdragelse, fradeling, konsesjon, tilskudd mv.Fast eiendom
 • Fast eiendom: Tingsrett, avhending, plan- og bygningsrett, festeforhold, sameier, eierseksjoner, mv.Bobestyrelse
 • Bobestyrelse: Konkurs- og tvangsavviklingsbo. Dødsbo

 

Idar Hegsethtrø

Bakgrunn

 • Cand jur 1984
 • Advokatbevilling 1989
 • Egen praksis fra 1993

 
Rettsområder

 • Familie- arve- og skifterett
 • Fast eiendom
 • Forsikring
 • Erstatning: Trafikkskader, pasientskader, yrkesskader, voldsoffererstatning
 • Trygd