↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

481 48 417

Besøksadresse

Jakob Weidemanns gate 8
7713 STEINKJER
 1. Beskrivelse

 

Advokat Stian Sjøquist har spesialisert seg innenfor kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, samt plan- og bygningsretten med tilhørende lovgivning. I tillegg bistår han i spørsmål som gjelder arv og skifte.

 

Problemstillinger advokat Stian Sjøquist typisk jobber med:

Feil og mangler ved boligkjøp

 • Erstatningskrav ved brudd på kontrakt
 • Nabotvister
 • Seksjonering
 • Tvister i sameier og borettslag, herunder bistand til privatpersoner og styrer i sameier- og borettslag
 • Byggesaker
 • Reguleringsplaner
 • Utleietvister
 • Salg av bolig/eiendom
 • Fremtidsfullmakt
 • Testamente
 • Generasjonsplanlegging

 

Advokat Stian Sjøquist er utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget i Trøndelag for perioden 2019-2022. ).  Sjøquist er medlem av Den Norske Advokatforeningen. Sjøquist har tillatelse til å drive eiendomsmegling, og er tilsluttet Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.