↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

996 92 315

Besøksadresse

Munkebyvegen 245
7608 LEVANGER
  1. Beskrivelse

Med storslått utsikt over det eldgamle kulturlandskapet ved Levanger, ligger gården Munkeby Søndre. Her har det hvert bosetting fra den gang isen trakk seg tilbake etter siste istid, og etterlot seg moreneryggen som ga grunnlaget for et særdeles fruktbart jordsmonn.

Munkeby Søndre, som en gang var en del av tidligere By Gård, har røtter tilbake til før vikingtid, noe arkeologiske funn bekrefter. Det finnes flere gravhauger på eiendommen, tillegg til andre spor etter menneskers liv og levnet gjennom tusener av år.

I dag fremstår gården som et vakkert Trøndersk firkanttun , hvor stabburet fra 1681 , Massua fra 1827, låna  1823 , gamle fjøset fra 1860, nye fra 1927 og bolighus fra 1986.dette gjør Munkeby Søndre til den eldste i Munkeby grenda, der klyngehus og gårderhvor historien sitter i veggene, og tradisjoner holdes levende.

I tidligere tider var ikke få tauser og drenger som hadde sitt arbeide på Munkeby Søndre, og da særlig i onnene.