↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

907 76 556

Besøksadresse

Tranaskogvegen 79
7716 STEINKJER
  1. Beskrivelse

Firmaet ble startet i 1987 av Trond Myrslo som i dag er ansvarlig for den daglige driften. Per i dag har vi 3 heltidsansatte. De ansatte består av daglig leder og maskinkjørere.

Vår kundekrets er BY BRUG AS, NORTØMMER, privatpersoner, samt andre entreprenører og bedrifter.

Vårt arbeidsfelt er primært i Nord-Trøndelag men vi tar også oppdrag i andre deler av landet.

Vår maskinpark består av 1 hogstmaskin, 1 lastbærere, 1 traktor med henger, Gravemaskin med rotortilt.

Vi er medlem i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).