(Trønderdebatt)

I en oppsiktsvekkende kronikk i Adresseavisen gikk fylkesordfører Tore O. Sandvik og fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun sammen om å presentere sin felles klimapolitikk. De mener at vi lever i en slags krigstilstand hvor de kan påberope seg nødrett og sette demokratiske spilleregler til side. Det er i seg selv en alarmerende utvikling som velgerne bør legge seg på minnet.

I tillegg svarte de til Trønder-Avisa at dette var en omforent politikk som alle stilte seg bak. Det stemmer ikke. Fremskrittspartiet har gått sterkt imot både klimastrategien og politikken som føres.

Fylkesordføreren og fylkesdirektøren har tatt mål av seg til å gjøre Trøndelag «klima-nøytralt». De lærde herrene, og flertallet i fylkestinget, mener tydeligvis at Trøndelag har en egen atmosfære. Her kan jeg glede dem med at Trøndelag ikke bare er klimanøytralt, vi er faktisk klimapositive. Og det beste av alt – det er i all hovedsak menneskeskapt.

Totalt slipper Trøndelag ut omkring 2,9 millioner tonn CO2, mens skogsdriften vår binder 3,3 millioner tonn. Vi er altså 400 000 tonn i pluss i vår egen, unike Trønder-atmosfære. Men her begynner det igjen å lukte dårlig håndsprit for de fleste. For, foruten flertallet i fylkestinget, så vet jo de fleste at Trøndelag ikke har en egen atmosfære. Vi er en del av verden – og den inkluderer blant annet Kina.

I fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 økte Kina utslippene sine med rundt 2 milliarder tonn CO2. Til sammenligning slipper hele EU ut 2,5 milliarder tonn. Kinas økning på ett år tilsvarer altså 80 prosent av EUs samlede utslipp Tallene for fjoråret er ikke klare enda, men vi vet allerede nå at det var et rekordår for kinesisk kullproduksjon. Faktum er at vi kan legge ned Trøndelag, Norge og Europa fullstendig, og CO2-utslippene i verden vil fremdeles øke.

Men Sandvik, Midttun og det rødgrønne flertallet bryr seg lite om fakta – de lever i sin egen selvforherligende klimafantasi, hvor de gjennom fylkeskommunale plandokumenter styrer klimaet på planeten. I likhet med middelalderens religiøse ledere forvalter de den eneste sannheten, og uten dem og deres visdom går vi under – alle som en.

Det eneste rasjonelle vi kan gjøre dersom det er menneskelig aktivitet og CO2 som styrer klimaet på kloden er å forberede oss. Som for eksempel å forbedre infrastruktur og veier slik at de blir mindre sårbare, og ikke kaste bort ressursene våre på symbolske «klimatiltak» som er høyst usikre både i effekt og kostnad, samtidig som vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene øker for hvert år som går.

Det er direkte hodeløst – og potensielt livsfarlig. Vi ser jo bare hvordan skolebussene nå sklir på kryss og tvers i fylket vårt på grunn av manglende midler til vintervedlikehold, samtidig som det skal satses 770 millioner på ikke-eksisterende teknologi til utslippsfrie hurtigbåter og ferger de nærmeste årene.

Det eneste sikre med dagens politikk er at vi påfører næringslivet vårt enorme kostnader og flytter enda flere lønnsomme arbeidsplasser ut av landet, samtidig som husholdningene tappes for midler i form av aksellererende strøm-, drivstoff- og matpriser. Det er det hodeløse skiftet.

Les også

Farlig og uansvarlig retorikk fra Trøndelag Frp