Gå til sidens hovedinnhold

Dette er de nye tiltakene i Steinkjer kommune

Det blir forbud mot innendørsaktiviteter, krav om munnbind og rødt nivå på skoler og barnehager.

Kommunedirektør Torunn Austheim, ordfører Anne Berit Lein og kommuneoverlege Sunniva Rognerud orienterte torsdag om om koronasituasjonen i Steinkjer.

Det blir nå satt inn strenge tiltak i kommunen.

Følgende tiltak blir iverksatt klokken 16.00 torsdag:

 • Rødt nivå innføres på alle skoler (barneskole, ungdomsskole og videregående skole) og barnehager
 • Barnehagene og skolene er likevel åpne for sårbare barn og unge, samt elever med foresatte i samfunnskritiske funksjoner
 • Voksenopplæringa og kulturskolen er også på rødt nivå
 • Alle arrangement blir forbudt, både innendørs og utendørs. Det gjøres unntak for begravelser/bisettelser. Antall deltakere i begravelser/bisettelser settes til maks 30. Unntaket gjelder ikke minnestunder og lignende.
 • Treningssenter, flerbruks-/idrettshaller, svømmehaller og andre lokaler for tilsvarende aktiviteter stenges
 • Bingo og tilsvarende kultur- og underholdningssteder skal holdes stengt
 • Museum skal holde stengt
 • Organiserte idretts- , kultur- og andre fritidsaktiviteter som foregår innendørs er ikke tillatt.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres så lenge de er i tråd med nasjonalt regelverk
 • På kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted skal munnbind brukes dersom det er fare for at det ikke kan holdes 2 meters avstand. Plikt til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand til kunder, men ikke om dert er iverksatt andre smitteverntiltak i tråd med FHI sine anbefalinger, eks bruk av skillevegger.
 • Passasjerer i taxi skal bruke munnbind, det samme gjelder sjåfør når det er passasjerer i taxien.
 • Munnbindreglene gjelder ikke for barn under 12 år, og heller ikke for personer som av medisinske eller andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.

Ingen butikker blir stengt, og restauranter kan holde åpent.

Kan straffes

Tiltakene varer foreløpig til og med 19. april. Dersom man ikke forholder seg til forskriften og reglene, kan man straffes:

– Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes jfr. lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1.

Smittevernloven §8-1: «Med unntak av overtredelse av plikter etter § 5-1 eller plikter som omfattes av helsepersonellovgivningen, straffes forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven her eller vedtak gitt med hjemmel i loven med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.»

Uoversiktlig situasjon

I den lokale forskriften står det at smittesituasjonen i Steinkjer nå anses som uoversiktelig:

– Situasjonen rundt spredning av Covid-19 i Steinkjer kommune er nå så uoversiktlig at det er nødvendig å iverksette tiltak for å begrense omfanget. Det er flere ulike utgangspunkt, og barn og ungdom er sterkt representert blant de smittede og de som er i karantene. Det kan antas av vi både har dråpesmitte og kontaktsmitte.

For å kunne skjerme sårbare grupper, innføres dermed strenge tiltak.

– For å kunne skjerme sårbare grupper og bevare kapasitet i helsevesenet vurderes det derfor som nødvendig å iverksette mer inngripende tiltak enn det vi allerede har. Dette retter seg spesifikt mot situasjoner der folk møtes, inkludert barn.

Fryktet oppblomstringen

Under pressekonferansen beskrev både kommunedirektør, ordfører og kommuneoverlege at de hadde fryktet oppblomstringen:

– Det er denne oppblomstringen vi fryktet at skulle komme, sa ordfører Lein.

LES OGSÅ: 454 elever i ventekarantene: – Det kan fremstå som dramatisk, men vi har vært forberedt på at dette kunne skje

Det har vært to møter i kriseledelsen i Steinkjer etter 15 smittede på to dager. Det er en del klynger blant de som er smitte, men minst fire har fortsatt ukjent smitteveg.

– Dette kan være en tidlig fase av noe som kan blomstre opp.

Sunniva Rognerud mistenker at smitten har blomstret hele påsken.

LES OGSÅ: Helsemyndighetene i møte med Steinkjer – kan komme strenge tiltak allerede i dag

Forventer mer smitte

Lein sier at også ordførere i nabokommunene blir invitert til et møte.

Austheim sier at det er viktig at alle tester seg.

– Du kan ikke vente nå. Test deg med en gang hvis du kjenner nå. Nå må vi hjelpe hverandre slik at dette blir så kortvarig som mulig.

Det er nå 1500 karantene i Steinkjer. Noen av dem er i ventekarantene.

På spørsmål om Rognerud forventer flere smittetilfeller de neste dagene er svaret klart:

– Ja. Det er vanskelig å si hvor mange, men det blir flere.

Kommentarer til denne saken